Καλύτεροι Λύτεs Γκρίντλερs

Μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία: 51.268.225.757
Ολικόs αριθμόs παζλ: 199.499
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
1 IS Reynhildur 66 7.362.302
2 IS raggarosalega 49 1.576.041
3 IS bergus 11 46.627
 
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
4 IS amyatla 7 163.791
5 IS kiwala 1 29.568
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Γράφημα των Σκορ

Your position is indicated by the Red bar.
Place the mouse over a bar (sometimes you need to wait a bit).
The number in the tooltip is the maximum points (or puzzles) of that level.