Καλύτεροι Λύτεs Γκρίντλερs

Μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία: 51.070.602.872
Ολικόs αριθμόs παζλ: 198.358
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
1 MY ssssin 2.236 257.091.602
2 MY fuahmilatu 1.134 68.617.729
3 MY idayu 44 1.125.723.387
 
Place  Χώρα  Όνομα
Αριθμόs
παζλ
Βαθμοί
4 MY nurhasikenraman 38 674.493
5 MY freedomshan 1 18.810
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Γράφημα των Σκορ

Your position is indicated by the Red bar.
Place the mouse over a bar (sometimes you need to wait a bit).
The number in the tooltip is the maximum points (or puzzles) of that level.