Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
26684 Kakuro, 6 24/4/2019 91
26683 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 24/4/2019 102
26682 Kakuro, 3 23/4/2019 39 00:04:43
26681 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 23/4/2019 115 00:35:01
26680 Kakuro, 3 22/4/2019 42 00:03:41
26679 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 22/4/2019 228
26678 Kakuro, 3 21/4/2019 46 00:04:12
26677 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 21/4/2019 105 00:21:44
26676 Kakuro, 7 20/4/2019 114 00:17:48
26675 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 20/4/2019 115 00:34:25
26674 Kakuro, 1 19/4/2019 20 00:04:00
26673 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 19/4/2019 232 01:43:17
26672 Kakuro, 3 18/4/2019 41 00:04:58
26671 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 18/4/2019 135 00:31:15
26670 Kakuro, 3 17/4/2019 46 00:03:00
26669 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 17/4/2019 237 01:49:56
26668 Kakuro, 6 16/4/2019 84 00:17:54
26667 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 16/4/2019 159 00:23:30