Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
27104 Kakuro, 4 20/11/2019 60
27103 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 20/11/2019 116
27102 Kakuro, 6 19/11/2019 82 00:08:02
27101 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 19/11/2019 118 00:19:03
27100 Kakuro, 2 18/11/2019 30 00:01:54
27099 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 18/11/2019 110 00:19:54
27098 Kakuro, 2 17/11/2019 34 00:05:59
27097 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 17/11/2019 169 00:49:43
27096 Kakuro, 3 16/11/2019 34 00:04:02
27095 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 16/11/2019 200 00:33:10
27094 Kakuro, 3 15/11/2019 50 00:05:59
27093 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 15/11/2019 105 00:32:32
27092 Kakuro, 5 14/11/2019 83 00:08:45
27091 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 14/11/2019 142 00:36:12
27090 Kakuro, 2 13/11/2019 32 00:02:02
27089 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 13/11/2019 137 00:31:56
27088 Kakuro, 4 12/11/2019 56 00:03:55
27087 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 12/11/2019 228 01:26:35
27086 Kakuro, 2 11/11/2019 34 00:01:41
27085 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 11/11/2019 110 00:27:31