Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
27455 Kakuro, 3 6/6/2020 50 00:03:55
27454 Kakuro, 2 5/6/2020 32 00:02:09
27453 Kakuro, 3 4/6/2020 51 00:07:28
27452 Kakuro, 2 3/6/2020 31 00:02:28
27451 Kakuro, 2 2/6/2020 35 00:06:13
27450 Kakuro, 6 1/6/2020 97 00:11:07
27449 Kakuro, 4 31/5/2020 64 00:08:05
27448 Kakuro, 3 30/5/2020 49 00:07:17
27447 Kakuro, 3 29/5/2020 44 00:09:18