Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
26532 Binary, 0 17/2/2019 18 00:00:24
26531 Kakuro, 4 17/2/2019 58 00:12:47
26530 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 17/2/2019 92 00:14:36
26529 Binary, 2 16/2/2019 57 00:04:40
26528 Kakuro, 3 16/2/2019 38 00:03:14
26527 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 16/2/2019 214
26526 Binary, 2 15/2/2019 59 00:05:21
26525 Kakuro, 6 15/2/2019 90 00:21:39
26524 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 15/2/2019 179
26523 Binary, 0 14/2/2019 9 00:00:10
26522 Kakuro, 3 14/2/2019 48 00:04:51
26521 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 14/2/2019 185 01:29:10
26520 Binary, 2 13/2/2019 48 00:04:33
26519 Kakuro, 2 13/2/2019 32 00:01:49
26518 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 13/2/2019 117 00:34:46
26517 Binary, 4 12/2/2019 78 00:09:12
26516 Kakuro, 3 12/2/2019 48 00:08:32
26515 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 12/2/2019 119 00:41:02
26514 Binary, 3 11/2/2019 43 00:02:33
26513 Kakuro, 2 11/2/2019 28 00:02:41
26512 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 11/2/2019 100 00:19:17
26511 Binary, 2 10/2/2019 54 00:05:54
26510 Kakuro, 7 10/2/2019 104 00:10:52
26509 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 10/2/2019 228 01:17:06
26508 Binary, 3 9/2/2019 44 00:03:25
26507 Kakuro, 1 9/2/2019 12 00:01:47
26506 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 9/2/2019 137 00:30:31