Numerotehtävä 1192

Tyyppi: Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot
Koko: 25
Pisteet: 211, Rangaistus:0, Aika : Initializing..  
12345
6789A
BCDEF
GHIJK
LMNOP

Säännöt:

Tarkoitus on täyttää ruudukko siten, että jokainen rivi ja sarake sisältää luvut vain kerran.

Tässä tehtävässä on Suorakulmaisia Lohkoja. Jokainen lohko sisältää jokaisen luvun kerran.