Numerotehtävä 7789

Tyyppi: Suurempi/Pienempi Kuin, Latinalainen Neliö
Koko: 8
Pisteet: 64, Rangaistus:0, Aika : Initializing..  
12
34
56
78

Säännöt:

Pienempi Kuin ( tai Suurempi Kuin)-Sudokussa ei ole numerovihjeitä vaan suurempi kuin (>) tai pienempi kuin (<) -merkkejä vierekkäisten ruutujen välissä. Nämä vihjeet kertovat siis ko. ruutuihin tulevien lukujen keskinäisen suuruussuhteen.
Ruudukko täytetään siten, että jokainen sarake ja rivi sisältää luvut vain kerran.

Tehtävää, jossa ei ole lohkoja, kutsutaan nimellä Latinalainen Neliö. Muita rajoituksia ei ole.