Numerotehtävä 7875

Tyyppi: Sudoku, Suorakulmaiset Lohkot
Koko: 25
Pisteet: 287, Rangaistus:0, Aika : Initializing..  
12345
6789A
BCDEF
GHIJK
LMNOP

Säännöt:

Tarkoitus on täyttää ruudukko siten, että jokainen rivi ja sarake sisältää luvut vain kerran.

Tässä tehtävässä on Suorakulmaisia Lohkoja. Jokainen lohko sisältää jokaisen luvun kerran.

Tämä tehtävä on Diagonaalinen Muunnelma. Jokainen diagonaalinen rivi sisältää jokaisen luvun vain kerran.