Technické problémy

sudoku - nefungujúce klávesy

sudoku - nefungujúce klávesy
Answer
2/9/19 8:37 PM
Ahoj,
neviem ako dlho sa to prejavuje, lebo som tu nebol niekoľko dní, ale pri lúštení Sudoku mi prestali fungovať klávesy Delete (na prepínanie do/z módu ceruzky) a Insert (vloženie všetkých pomôcok v móde ceruzky).
0 (0 Votes)

Forum Moderators: griddlers_team, elad, Ra100, chefmomster2, domi77, dreamtheater, elimaor, ElinaMaria, Jeltje, sslug, cosmictrombonis, raist.
Please read the Board-wide Policies before you start using this forum.