Alterna
Türkçe (Turkish)
Risposta
02/12/05 14.09
Griddlers Çokdilli Sözlüðe Hoþgeldiniz!

Bu sözlük, uluslararasý arkadaþlarýnýzla nasýl nýþýp,selamlaþabileceðinizi öðrenmeniz, okuduðunuz yorumlarý anlayabilmeniz ve hazýrlayanlar ile diðer arkadaþlarýnýza kendi dillerinde yorum yazabilmenizi saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Bu bir çeþit canlý sözlüktür,baþka bir deyiþle sizlerin bilgi ve yardýmlarýnýzla geliþecek ve büyüyecektir.

Sözlük, sitemizde kullanýlan birçok dile göre hazýrlanmýþtýr. Her dil için kelimelerin ve manalarýnýn bulunduðu basit bir liste bulunmaktadýr. Özellikle bulmacalarýn yorumlar kýsmýnda sýklýkla görünen kelimeler kullanýlmýþtýr. Sözlük te ayrýca tüm dillerde bulunan ve sizlere yardýmcý olacaðýný düþündüðümüz "Günaydýn!" gibi sözcükler de yeralmaktadýr.

Sözlüðe sayfanýn sol tarafýndaki kendi linkinden ulaþabilirsiniz.

Çevirilerde bize yardýmcý olabilecek kiþi sayýsý arttýkça daha fazla dil eklenecektir. Kendi dilinizin de sözlüðe eklenmesini istiyorsanýz Griddict e mesaj göndermniz yeterlidir.

Umarýz bu özellik hoþunuza gider.
chefmomster2 and Jeltje
0 (0 Voti)

Re: Türkçe (Turkish)
Risposta
02/12/05 14.10 come risposta a Griddict the griddlers dictionary.
Artýk sözlüðümüzün sol taraftaki linkten ulaþabileceðiniz kendine ait
bir sayfasý var. Eðer yeni kelimeler ekleyerek,ya da deðiþiklikler yaparak
bize yardým etmek isterseniz, lütfen Griddict e bir mesaj gönderin. Yeni
öneriler forum sayfalarýna deðil de sözlük sayfalarýna eklenecektir. Bu
liste size sözlükte yeralan kelimeler ve kullanýmlar hakkýnda bir fikir
verecektir.

Türkçe...................................................İngilizce


Anlamadım.............................I don't understand.
Aptal.............................................................stupid
Basit,kolay...................................................simple
Bu ne?...................................................What is it?
Bulmaca.......................................................puzzle
Çekici,tapılası,çok güzel.......................adorable
Çirkin.................................................................ugly
çok.....................................................................very
Çok güzel........................................very beautiful
Çok iyi.............................................................great
Çok teşekkürler.................................Thanks a lot
Çözmek...........................................................solve
Dalga geçme.......................kidding(just kidding)
Düzgün......................................neat(dandy, nifty)
En iyi.................................................................best
Evet....................................................................yes
Fantastik...................................................fantastic
Fikir...................................................................idea
Gerçekten......................................................really
Görüşürüz........................................See you later
Güle Güle.........................................................Bye
Güle Güle..............................................Good-bye
Günaydın!.....................................Good Morning!
Güzel........................................................beautiful
Harika........................................cool(dandy, nifty)
Hayır....................................................................no
Hoş...................................................................nice
Hoş................................................................pretty
Hoş................................................................sweet
İlginç......................................................interesting
İş,uğraş..............................................................job
İş,uğraş...........................................................work
İyi Akşamlar!.................................Good Evening!
İyi Geceler!........................................Good Night!
İyi uykular!............................................Sleep well
İyi,güzel..........................................................good
Keyif................................................fun(enjoyable)
Keyifli............................................funny(amusing)
Kolay...............................................................easy
Konu...........................................................subject
Kötü..................................................................bad
Lütfen!.........................................................please
Lyi ki doğdun!............................Happy Birthday!
Mantıklı........................................................logical
Merhaba.........................................................Hello
Merhaba..............................................................Hi
Muhteşem...............................................gorgeous
Muhteşem,olağanüstü......................magnificent
Mükemmel...............................................excellent
Mükemmel..................................................perfect
Mutlu.............................................................happy
Mutlu Noeller!...........................Merry Christmas!
Renkli.........................................................colorful
Resim..........................................................picture
Seçkin,zarif................................................elegant
Sevimli.............................................................cute
Sevmek......................................................love (it)
Sıkıcı............................................................boring
şimdiye kadar...............................................so far
Sonuç............................................................result
Sonunda.......................................................finally
Soyut.........................................................abstract
Süper............................................................super
Tebrikler!....................................Congratulations!
Teşekkürler..........................................Thank you
Tuhaf,acayip..................................................weird
Tünaydın!...................................Good Afternoon!
Üçgenler...................................................triangles
Uğraştırıcı.......................................................tricky
Üzgünüm,pardon....................................I'm sorry
Yeni yılınız kutlu olsun!.........Happy New Year!
Zekice...........................................................clever
Zor.....................................................hard(difficult)

Çok teşekkürler, battlehymn.

English......................................................Turkish

abstract.........................................................Soyut
adorable....................Çekici, tapılası, çok güzel
bad...................................................................Kötü
beautiful........................................................Güzel
best................................................................En iyi
boring............................................................Sıkıcı
Bye.........................................................Güle Güle
clever...........................................................Zekice
colorful.........................................................Renkli
Congratulations!...................................Tebrikler!
cool(dandy, nifty).......................................Harika
cute.............................................................Sevimli
easy...............................................................Kolay
elegant...............................................Seçkin,zarif
excellent..............................................Mükemmel
fantastic...................................................Fantastik
finally........................................................Sonunda
fun(enjoyable)................................................Keyif
funny(amusing)............................................Keyifli
Get well soon........................................................?
good..........................................................İyi,güzel
Good Afternoon!...................................Tünaydın!
Good Evening!.................................İyi Akşamlar!
Good Morning!.....................................Günaydın!
Good Night!.........................................İyi Geceler!
Good-bye...............................................Güle Güle
gorgeous...............................................Muhteşem
great.............................................................Çok iyi
happy.............................................................Mutlu
Happy Birthday!..............................İyi ki doğdun!
Happy New Year!..........Yeni yılınız kutlu olsun!
hard (difficult)....................................................Zor
Hello.........................................................Merhaba
Hi...............................................................Merhaba
I don't understand...............................Anlamadım
idea....................................................................Fikir
I'm sorry.....................................Üzgünüm,pardon
interesting.......................................................İlginç
job................................................................İş,uğraş
dding(just kidding)..........................Dalga geçme
logical .........................................................Mantıklı
love (it).......................................................Sevmek
magnificent............................hteşem,olağanüstü
Merry Christmas!...........................Mutlu Noeller!
neat(dandy, nifty)......................................Düzgün
nice....................................................................Hoş
no.....................................................................Hayır
perfect...................................................Mükemmel
picture............................................................Resim
please...........................................................Lütfen!
pretty..................................................................Hoş
puzzle........................................................Bulmaca
really.......................................................Gerçekten
result..............................................................Sonuç
See you later.........................................Görüşürüz
simple....................................................Basit,kolay
Sleep well.............................................İyi uykular!
so far................................................şimdiye kadar
solve...........................................................Çözmek
stupid...............................................................Aptal
subject.............................................................Konu
.super.............................................................Süper
sweet..................................................................Hoş
Thank you...........................................Teşekkürler
Thanks a lot.................................Çok teşekkürler
triangles...................................................Üçgenler
tricky........................................................Uğraştırıcı
ugly.................................................................Çirkin
very.....................................................................çok
very beautiful.........................................Çok güzel
weird..................................................Tuhaf,acayip
What is it?...................................................Bu ne?
work...........................................................İş, uğraş
yes....................................................................Evet

With gratitude to battlehymn.
0 (0 Voti)

Re: Türkçe (Turkish)
Risposta
12/12/05 20.28 come risposta a Griddict the griddlers dictionary.
Congratulations!.........Tebrikler!
Happy Birthday!..........İyi ki doğdun!
Happy New Year!..........Yeni yılınız kutlu olsun!
Merry Christmas!.........Mutlu Noeller!

emoticon
0 (0 Voti)

Re: Türkçe (Turkish)
Risposta
12/12/05 21.32 come risposta a Griddict the griddlers dictionary.
Çok teşekkürler!

emoticon
0 (0 Voti)

Moderatori del forum griddlers_team, elad, Ra100, chefmomster2, domi77, dreamtheater, elimaor, ElinaMaria, Jeltje, sslug, cosmictrombonis, raist.
Please read the Board-wide Policies before you start using this forum.