ספרי אייגריד (PDFs)

Sudoku, Vol. 1

Pages:50
Puzzles: 164
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 4.8 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
1229 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 25/08/11 4 11
433 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 8
434 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 8
435 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 8
895 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
896 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 12
897 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
934 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 11
1324 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 04/09/11 5 16
931 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
1139 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 17/08/11 6 24
1026 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 10/08/11 6 24
992 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 07/08/11 6 23
1136 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 17/08/11 8 39
1044 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 11/08/11 8 38
1071 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 14/08/11 8 38
1376 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 08/09/11 8 40
1190 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 21/08/11 4 12
1019 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/08/11 4 13
1393 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/09/11 4 12
1392 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/09/11 4 12
1391 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/09/11 4 12
1390 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/09/11 4 13
1389 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 09/09/11 4 10
1256 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 28/08/11 4 12
846 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
845 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
847 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/07/11 5 13
1028 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 10/08/11 6 24
1243 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 26/08/11 6 28
1246 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 26/08/11 6 24
1094 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 15/08/11 8 46
1363 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 07/09/11 8 44
1312 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 02/09/11 8 44
1095 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 15/08/11 8 44
1253 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 27/08/11 4 12
424 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 12
417 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 11
404 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 11
416 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 12
390 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 11
389 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 22/07/11 4 12
1313 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 02/09/11 4 12
1210 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 23/08/11 6 18
1050 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 12/08/11 6 19
691 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/07/11 6 19
1186 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 20/08/11 6 26
1305 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 02/09/11 6 24
1062 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 13/08/11 6 19
740 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
725 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
713 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 41
802 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 41
695 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
694 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 41
696 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 41
698 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
607 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 12 griddlers_books 24/07/11 12 74
613 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 12 griddlers_books 24/07/11 12 74
1043 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 16 griddlers_books 11/08/11 16 94
1408 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 20 griddlers_books 10/09/11 20 184
786 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 42
1300 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 01/09/11 9 46
1154 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 19/08/11 9 40
1135 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 17/08/11 9 42
793 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 41
743 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 42
1265 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 29/08/11 9 40
741 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 42
1422 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 12 griddlers_books 10/09/11 12 104
1423 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 12 griddlers_books 10/09/11 12 104
1424 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 25 griddlers_books 10/09/11 25 337
365 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Wing-3 griddlers_books 22/07/11 9 162
222 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Double-Doku griddlers_books 22/07/11 9 96
1410 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Double-Doku griddlers_books 10/09/11 9 72
1353 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Gattai Near-2 griddlers_books 06/09/11 9 103
1215 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/08/11 6 24
641 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/07/11 6 16
16 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Gattai-3 griddlers_books 22/07/11 9 135
842 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/07/11 9 41
1378 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Sohei griddlers_books 08/09/11 9 164
1127 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Butterfly griddlers_books 16/08/11 9 82
99 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Butterfly griddlers_books 22/07/11 9 108
160 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Flower-4 griddlers_books 22/07/11 9 140
952 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Samurai griddlers_books 26/07/11 9 192
1232 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Gattai-8 griddlers_books 25/08/11 9 288
1397 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Wing-3 griddlers_books 09/09/11 9 148
1146 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Gattai-3 griddlers_books 18/08/11 9 103
1338 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Sohei griddlers_books 05/09/11 9 164
1040 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 11/08/11 6 26
995 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 07/08/11 6 24
1206 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 23/08/11 6 16
1413 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 10/09/11 6 24
1399 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 09/09/11 6 23
1235 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 25/08/11 6 24
1248 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 26/08/11 6 24
1356 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 06/09/11 6 28
988 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 07/08/11 6 31
1456 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 12/09/11 8 34
1467 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 13/09/11 8 40
1400 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 09/09/11 9 53
1466 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 13/09/11 9 57
996 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 07/08/11 9 40
387 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 22/07/11 9 41
945 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 26/07/11 9 42
1341 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 9 griddlers_books 05/09/11 9 53
1440 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 10 griddlers_books 11/09/11 10 81
1367 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 10 griddlers_books 07/09/11 10 68
1415 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 10 griddlers_books 10/09/11 10 68
1468 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 10 griddlers_books 13/09/11 10 84
974 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 29/07/11 5 25
1401 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 09/09/11 5 25
1441 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 11/09/11 5 25
978 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 05/08/11 6 36
1370 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 07/09/11 6 36
1416 Killer, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 10/09/11 6 36
984 Killer, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 05/08/11 4 16
1490 Killer, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 13/09/11 4 16
1486 Killer, Rectangular Blocks Size: 4 griddlers_books 13/09/11 4 16
1492 Killer, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 13/09/11 6 36
1491 Killer, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 13/09/11 6 36
1281 Killer, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 31/08/11 6 36
1457 Killer, Rectangular Blocks Size: 8 griddlers_books 12/09/11 8 64
986 Killer, Rectangular Blocks Size: 8 griddlers_books 05/08/11 8 64
949 Killer, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 26/07/11 9 81
950 Killer, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 26/07/11 9 81
951 Killer, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 26/07/11 9 81
1489 Killer, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 13/09/11 9 81
956 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 29/07/11 4 16
1222 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 25/08/11 4 16
1002 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 08/08/11 4 16
1442 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 11/09/11 9 81
1493 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 14/09/11 9 81
961 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 29/07/11 6 36
1025 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 10/08/11 6 36
1202 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 22/08/11 6 36
1494 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 8 griddlers_books 14/09/11 8 64
1495 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 8 griddlers_books 14/09/11 8 64
1384 Greater/Less Than, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 08/09/11 8 64
1496 Greater/Less Than, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 14/09/11 8 64
1056 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 13/08/11 1 12
1102 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/08/11 1 12
1010 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 08/08/11 1 12
1100 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 16/08/11 3 40
1104 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 16/08/11 3 42
1120 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 16/08/11 6 21
1088 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 15/08/11 6 21
1038 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 11/08/11 6 20
1170 קלקודוקו, Size: 9 griddlers_books 20/08/11 9 46
1089 קלקודוקו, Size: 9 griddlers_books 15/08/11 9 43
1362 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 06/09/11 5 24
1175 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 20/08/11 5 24
1177 Futoshiki, Size: 7 griddlers_books 20/08/11 7 43
1180 Futoshiki, Size: 7 griddlers_books 20/08/11 7 44
1510 Straights, Size: 5 griddlers_books 14/09/11 5 12
1526 Straights, Size: 5 griddlers_books 15/09/11 5 11
1425 Straights, Size: 5 griddlers_books 10/09/11 5 12
1530 Straights, Size: 9 griddlers_books 16/09/11 9 44
1428 Straights, Size: 9 griddlers_books 10/09/11 9 47
1429 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 11/09/11 4 16
1483 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 13/09/11 4 16
1528 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 16/09/11 4 16
1529 Skyscraper, Size: 6 griddlers_books 16/09/11 6 36
1527 Skyscraper, Size: 6 griddlers_books 15/09/11 6 36
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.