ספרי אייגריד (PDFs)

Kakuro, Vol. 1

Pages:116
Puzzles: 255
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 9.6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested list price and actual price may be different.

United states

Price: 6 USD
Amazon US

United Kingdom

Price: 4.2 GBP
Amazon UK

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
3535 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 24/12/11 1 10
1832 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 10
1830 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 10
1055 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 13/08/11 1 10
3858 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 14/01/12 1 10
1102 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/08/11 1 12
7810 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 03/10/12 1 10
1746 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 22/09/11 1 10
7506 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 17/09/12 1 10
2939 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/11/11 1 12
3296 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 10/12/11 1 12
4553 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/03/12 1 12
2617 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 31/10/11 1 12
5047 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 12/04/12 1 12
7117 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/08/12 1 12
1161 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/08/11 2 30
4137 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 03/02/12 2 34
2736 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 07/11/11 2 24
4657 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 13/03/12 2 28
1010 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 08/08/11 1 12
1056 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 13/08/11 1 12
1012 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 08/08/11 1 12
1101 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 16/08/11 2 30
5606 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 25/05/12 2 35
3983 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/01/12 4 58
2701 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/11/11 4 58
1856 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 27/09/11 2 33
4995 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/04/12 4 56
4096 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 31/01/12 4 52
1857 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 27/09/11 2 37
5190 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/04/12 4 56
1554 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 17/09/11 2 30
2097 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/10/11 4 52
4747 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/03/12 2 34
6076 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 22/06/12 3 54
6428 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 14/07/12 3 58
5995 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/06/12 4 62
1560 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/09/11 4 64
7734 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 29/09/12 4 60
1767 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/09/11 4 56
5553 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 21/05/12 3 56
6171 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/06/12 3 58
5955 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/06/12 3 50
2821 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/11/11 3 48
2384 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/10/11 4 56
5527 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/05/12 4 60
1117 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/08/11 4 57
2854 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 14/11/11 5 73
2514 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 25/10/11 5 77
1112 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/08/11 4 54
5691 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 30/05/12 5 69
5372 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 07/05/12 4 53
3816 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 11/01/12 5 69
3178 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/12/11 4 52
4800 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 24/03/12 4 49
3024 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 24/11/11 5 75
7525 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 18/09/12 5 75
1113 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/08/11 4 57
7371 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 10/09/12 5 84
6028 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/06/12 4 52
7213 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 01/09/12 5 74
1106 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/08/11 4 50
6124 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 25/06/12 4 56
5345 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 05/05/12 6 76
5580 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 23/05/12 6 76
5176 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/04/12 4 55
3025 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 24/11/11 6 78
1507 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/09/11 4 59
1869 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 27/09/11 6 78
2650 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/11/11 4 57
3007 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/11 3 32
4054 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/01/12 3 36
5229 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/04/12 3 32
2254 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 10/10/11 3 36
4734 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/03/12 4 66
2018 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/09/11 1 25
5488 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/05/12 4 70
4370 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 20/02/12 1 30
4670 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 14/03/12 1 25
3330 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 12/12/11 4 68
2206 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 07/10/11 4 62
4539 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 04/03/12 1 23
3568 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 26/12/11 4 52
3844 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 13/01/12 4 64
4943 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 04/04/12 4 64
7848 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/10/12 4 56
5020 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 10/04/12 4 62
6444 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/07/12 4 56
1937 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 29/09/11 3 50
2481 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/10/11 3 48
5189 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/04/12 4 64
6268 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 04/07/12 4 60
6348 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 09/07/12 4 64
6812 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 07/08/12 4 52
7334 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/09/12 4 64
4345 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 18/02/12 4 58
4396 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 22/02/12 6 99
2143 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 03/10/11 2 30
2449 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 21/10/11 2 32
4877 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 30/03/12 6 90
2565 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 28/10/11 2 36
5621 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 26/05/12 6 88
5907 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 12/06/12 6 87
2922 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 18/11/11 2 32
2956 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/11/11 2 32
6829 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 08/08/12 6 97
7428 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 13/09/12 6 90
5177 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 22/04/12 2 32
1359 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/09/11 3 42
1823 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 25/09/11 3 50
2223 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 08/10/11 3 48
1386 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 08/09/11 3 38
3569 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/12/11 3 50
1567 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 17/09/11 3 38
1568 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 17/09/11 3 46
4095 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 31/01/12 3 48
1522 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/09/11 3 41
4180 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/02/12 3 52
4462 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 27/02/12 3 48
1460 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/09/11 3 42
2820 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/11/11 3 48
1403 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/09/11 3 41
1404 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/09/11 3 40
2302 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/10/11 3 50
1868 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/09/11 1 25
1419 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 10/09/11 3 51
1443 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 11/09/11 3 49
3759 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 07/01/12 1 30
4384 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 21/02/12 2 26
1833 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 12
1866 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/09/11 1 24
1334 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 04/09/11 3 51
1346 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 05/09/11 3 52
1867 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/09/11 1 25
4487 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 29/02/12 2 26
1834 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 12
1478 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/09/11 3 49
4969 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/04/12 1 23
4696 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/03/12 1 25
1347 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 05/09/11 3 49
3245 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 07/12/11 2 30
1678 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/09/11 1 12
1444 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 11/09/11 3 52
8151 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 21/10/12 1 25
1835 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 12
2159 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 04/10/11 2 28
1459 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/09/11 3 49
8266 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/10/12 1 23
7447 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/09/12 4 70
3177 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 03/12/11 7 98
6652 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/07/12 4 58
4358 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 19/02/12 7 100
5475 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/05/12 4 68
4513 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 02/03/12 7 102
6253 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 03/07/12 7 98
1559 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/09/11 4 68
4852 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 28/03/12 1 20
5021 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 10/04/12 2 34
4643 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 12/03/12 2 36
5676 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 29/05/12 1 22
3398 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 16/12/11 2 36
4552 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/03/12 1 20
4630 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/03/12 2 34
4605 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/03/12 1 22
5528 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 19/05/12 2 36
6925 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 14/08/12 2 38
6556 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 22/07/12 1 22
7004 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/08/12 1 22
7037 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 21/08/12 1 22
7261 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 04/09/12 1 22
1694 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 20/09/11 3 40
4012 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 25/01/12 3 38
2464 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/10/11 4 50
2098 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/10/11 4 56
3653 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 31/12/11 4 52
5293 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 01/05/12 4 54
6557 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/07/12 4 56
8037 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/10/12 4 62
1285 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 31/08/11 9 128
1333 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 04/09/11 9 126
1385 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/09/11 9 112
1523 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 15/09/11 9 131
1542 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 16/09/11 9 121
1602 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 127
1603 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 122
1604 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 126
1605 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 121
1641 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 18/09/11 9 128
1642 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 18/09/11 9 124
1730 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 21/09/11 9 129
1848 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 26/09/11 9 130
3416 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/12/11 9 120
3517 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 23/12/11 9 131
3552 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 25/12/11 9 129
3585 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/12/11 9 132
3731 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 05/01/12 9 128
3745 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 06/01/12 9 126
3801 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 10/01/12 9 127
6621 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 26/07/12 6 85
7333 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 08/09/12 6 86
5203 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 24/04/12 6 85
5397 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 09/05/12 6 81
4526 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 03/03/12 6 76
4981 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/04/12 6 84
4011 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 25/01/12 6 82
4263 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 12/02/12 6 79
3586 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 27/12/11 6 81
3885 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 16/01/12 6 76
1612 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 84
2336 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 14/10/11 6 80
1610 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 74
1611 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 82
1608 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 84
1609 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 74
1606 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 83
1607 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 83
1372 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/09/11 6 78
1562 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/09/11 6 80
7372 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 10/09/12 6 76
7600 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 22/09/12 6 81
7473 Kakuro, Size: 11 griddlers_books 16/09/12 11 167
8369 Kakuro, Size: 11 griddlers_books 01/11/12 11 161
8368 Kakuro, Size: 11 griddlers_books 01/11/12 11 162
8367 Kakuro, Size: 11 griddlers_books 01/11/12 11 166
1373 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 07/09/11 7 110
1597 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/09/11 7 114
1598 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/09/11 7 107
1599 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/09/11 7 109
650 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/07/11 6 19
642 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/07/11 6 19
638 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/07/11 6 18
710 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
704 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/11 9 42
98 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Butterfly griddlers_books 22/07/11 9 115
332 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 Wing-3 griddlers_books 22/07/11 9 171
1128 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 16/08/11 6 24
1069 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 14/08/11 6 19
955 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 6 griddlers_books 27/07/11 6 28
1203 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 22/08/11 8 52
954 Sudoku, Irregular Blocks (Jigsaws) Size: 8 griddlers_books 27/07/11 8 47
972 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 29/07/11 6 36
1042 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 11/08/11 6 36
1060 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 13/08/11 6 36
1613 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 81
1614 Greater/Less Than, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 17/09/11 9 81
1121 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 16/08/11 6 20
1168 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 20/08/11 6 21
1480 קלקודוקו, Size: 6 griddlers_books 13/09/11 6 19
1037 קלקודוקו, Size: 9 griddlers_books 11/08/11 9 42
1122 קלקודוקו, Size: 9 griddlers_books 16/08/11 9 44
1426 Straights, Size: 6 griddlers_books 10/09/11 6 16
1447 Straights, Size: 6 griddlers_books 11/09/11 6 19
1482 Straights, Size: 6 griddlers_books 13/09/11 6 17
1615 Straights, Size: 8 griddlers_books 17/09/11 8 35
1616 Straights, Size: 8 griddlers_books 17/09/11 8 36
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.