ספרי אייגריד (PDFs)

Multi Griddlers Standard - Black and White + Color, Vol. 11

Pages:47
Puzzles: 38
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
13878 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x2 f 2
13879 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x7 t 230,117
13880 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 f 39,909
13881 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x3 f 2,477
13882 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x4 t 5,237
13883 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x8 t 21,442
13884 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 f 71,184
13885 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 f 9,061
13886 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x7 t 147,615
13887 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x7 t 37,249
13888 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x5 f 17,063
13889 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 t 28,410
13890 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x7 t 89,644
13891 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x7 t 26,293
13892 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x5 f 50,763
13893 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x4 t 45,880
13894 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 t 91,036
13895 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x6 f 26,906
13896 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x4 f 2,030
13897 Mr. Incredible Chemical 08/11/04 50x50x2 t 292
13910 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x5 f 21,918
13911 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x4 f 399,919
13912 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x5 f 251,173
13913 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x5 f 14,927
13914 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x5 f 147,807
13915 Secret of Mana: Flammie GigaClon 09/11/04 50x40x5 f 224,008
13945 Lilo ladiej-d 10/11/04 20x50x3 f 13,071
13946 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 45,677
13947 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 78,512
13948 Lilo ladiej-d 10/11/04 20x50x4 f 2,237
13949 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x6 t 134,983
13950 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 123,880
13951 Lilo ladiej-d 10/11/04 20x50x3 f 1,150
13952 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x5 t 77,605
13953 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 125,261
13954 Lilo ladiej-d 10/11/04 20x50x4 f 1,524
13955 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 34,237
13956 Lilo ladiej-d 10/11/04 50x50x4 f 33,704
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.