ספרי אייגריד (PDFs)

Griddlers Riddle - When Did it Happen? Black and White, (30x30)

Pages:99
Puzzles: 90
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 10.7 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,562 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,669 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 78 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,432 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 18,179 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,368 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,158 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 498 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 669 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,947 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,918 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,637 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 19,564 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 72,816 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 9,485 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,568 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,608 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,503 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 12,397 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 9,745 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 27,989 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,639 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,522 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 88,227 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 13,335 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 31,257 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 7,783 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 9,032 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 15,678 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 11,952 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 7,992 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,486 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 56,750 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,639 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 29,039 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,062 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 4,669 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,770 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 6,957 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 6,808 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 6,127 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 18,142 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 12,440 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 43,751 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 11,258 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 137 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,822 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 9,343 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 7,845 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 6,469 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 18,347 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 7,265 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 9,066 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,013 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,647 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,971 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,709 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 4,695 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,081 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 18,360 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 8,882 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 11,405 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,892 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 28,492 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,488 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 12,088 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 11,190 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 4,914 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,624 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 10,893 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,964 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,324 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,105 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 18,710 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 8,009 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,056 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 4,263 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 2,794 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,436 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,845 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 898 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 7,018 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,577 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,710 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 3,385 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,848 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,718 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 1,476 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 983 ---
--- When Did It Happen? elimaor 15/06/06 30x30x2 f 5,147 ---
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.