ספרי אייגריד (PDFs)

The Kakuro Challenge Vol. 1

Pages:110
Puzzles: 228
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested list price and actual price may be different.

United states

Price: 8.44 USD
Amazon US

United Kingdom

Price: 7.5 GBP
Amazon UK

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
12598 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/07/13 1 10
15470 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 07/07/14 1 10
14471 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 03/01/14 1 10
15480 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/07/14 1 10
15050 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 14/04/14 1 10
11936 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 23/05/13 1 10
15770 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 15/09/14 1 10
6909 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 13/08/12 1 12
19164 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/02/16 1 10
13314 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 29/08/13 1 12
15085 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 21/04/14 1 12
5891 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 11/06/12 1 12
9848 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 22/01/13 1 10
7197 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 31/08/12 1 12
14935 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 22/03/14 1 12
6284 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/07/12 1 12
14472 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 03/01/14 1 12
6188 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 29/06/12 1 12
5979 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/06/12 1 12
6460 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/07/12 1 12
6748 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 03/08/12 1 12
14910 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 17/03/14 1 12
6780 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/08/12 1 12
4903 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 01/04/12 2 20
17461 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 04/07/15 2 30
6477 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 17/07/12 2 30
15116 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 27/04/14 2 20
12161 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/06/13 1 12
8304 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 29/10/12 3 39
12703 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/07/13 3 36
4761 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 21/03/12 3 37
13684 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 07/10/13 3 37
13855 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/10/13 3 40
3857 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/01/12 4 58
9715 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/01/13 3 40
7244 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/09/12 4 48
2957 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 20/11/11 3 40
2433 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 20/10/11 3 38
2191 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/10/11 3 36
9314 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 21/12/12 3 38
16065 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/11/14 3 38
9961 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/01/13 4 52
16153 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/12/14 4 56
12097 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/06/13 4 60
12767 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 18/07/13 4 62
14376 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 24/12/13 4 56
15730 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/09/14 4 56
15505 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/07/14 4 52
15797 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/09/14 4 54
16289 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/01/15 4 58
13980 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 09/11/13 4 55
15806 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 24/09/14 4 58
5294 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 01/05/12 4 50
18158 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/11/15 4 66
14356 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 21/12/13 4 57
10775 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 12/03/13 4 58
9156 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 12/12/12 4 54
15974 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/11/14 4 53
12464 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 25/06/13 5 68
13917 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 02/11/13 5 68
9361 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 24/12/12 4 57
15989 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 09/11/14 4 54
12885 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 27/07/13 5 62
18290 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 11/12/15 5 70
17112 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/05/15 4 53
14589 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 17/01/14 3 51
10589 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/03/13 4 64
10322 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/02/13 4 68
14916 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 18/03/14 3 55
7714 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/09/12 4 68
9682 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/01/13 3 53
16085 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/12/14 4 58
6301 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/07/12 3 50
15420 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/06/14 4 54
15846 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 04/10/14 4 54
18268 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/12/15 4 56
11345 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/04/13 4 52
14143 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/11/13 4 54
14626 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/01/14 4 60
15766 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 14/09/14 2 36
15466 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/07/14 4 58
10665 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 06/03/13 2 36
17693 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 13/08/15 4 58
13548 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/09/13 4 58
9943 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/01/13 4 65
14739 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 11/02/14 4 61
13041 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/08/13 4 61
4500 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 01/03/12 4 65
18013 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/10/15 4 66
15646 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/08/14 3 40
14355 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 21/12/13 5 70
11632 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 04/05/13 3 38
17000 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/04/15 4 72
2871 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/11/11 3 38
12859 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 25/07/13 4 66
4222 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/02/12 3 38
14608 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 20/01/14 3 40
1745 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 22/09/11 3 42
15633 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/08/14 3 40
18003 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 14/10/15 3 46
13566 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 24/09/13 3 46
16109 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/12/14 3 46
14733 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 10/02/14 3 50
14830 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 01/03/14 2 30
15066 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 17/04/14 6 99
16783 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 28/03/15 2 32
12781 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 19/07/13 6 85
15665 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/08/14 2 36
15450 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 03/07/14 6 95
15569 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 27/07/14 2 36
14966 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 28/03/14 6 93
11261 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/04/13 2 32
14332 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 18/12/13 6 89
13235 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 23/08/13 2 34
13183 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 19/08/13 6 99
11728 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 10/05/13 6 89
13422 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 08/09/13 2 30
15917 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 22/10/14 6 79
18023 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 18/10/15 6 82
9634 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 10/01/13 6 84
10791 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 13/03/13 6 82
14825 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 28/02/14 6 84
13262 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 25/08/13 6 84
13468 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 13/09/13 6 98
17007 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 29/04/15 6 88
14507 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/01/14 6 88
14896 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 14/03/14 6 88
4760 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 21/03/12 6 94
6059 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 21/06/12 6 84
15610 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 06/08/14 6 88
12898 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 28/07/13 6 92
8648 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 18/11/12 6 96
4813 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 25/03/12 6 92
9220 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 16/12/12 3 46
2770 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/11/11 3 40
13015 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/08/13 3 50
14277 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/12/13 3 44
3969 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 22/01/12 3 42
15220 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 18/05/14 3 52
4591 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 08/03/12 3 44
2335 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 14/10/11 3 44
11777 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/05/13 3 52
15495 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 12/07/14 1 25
15998 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 11/11/14 1 23
4722 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 18/03/12 3 52
11712 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 09/05/13 2 30
16423 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 07/02/15 1 14
17485 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/07/15 1 23
2753 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 08/11/11 3 51
11227 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 09/04/13 2 28
16797 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/03/15 1 14
17021 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 01/05/15 3 53
15973 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 05/11/14 1 25
15210 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/05/14 4 70
17343 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 16/06/15 7 102
15689 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 26/08/14 7 102
16278 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/01/15 4 70
16010 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/11/14 4 66
10774 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 12/03/13 7 106
16102 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 07/12/14 7 104
15910 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/10/14 4 70
14686 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 02/02/14 7 100
15165 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 07/05/14 2 30
13431 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 09/09/13 2 26
9125 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/12/12 7 102
10094 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 04/02/13 7 107
7885 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 07/10/12 7 108
1600 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/09/11 7 109
14734 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/02/14 7 114
15541 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 21/07/14 7 113
15605 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 05/08/14 8 108
17718 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 18/08/15 8 116
15145 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 03/05/14 8 106
14363 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 22/12/13 8 114
9378 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 25/12/12 8 116
15476 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/07/14 9 127
15521 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/07/14 9 119
15156 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 05/05/14 9 126
17217 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 29/05/15 9 123
17182 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 24/05/15 9 121
15330 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 09/06/14 9 122
9505 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 02/01/13 9 119
15774 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 16/09/14 9 120
16755 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 24/03/15 9 128
15561 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 25/07/14 9 126
11211 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/04/13 9 127
15180 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 10/05/14 9 130
14349 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 20/12/13 9 131
15634 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 12/08/14 9 127
14644 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 26/01/14 9 126
11760 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 12/05/13 9 123
13593 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/09/13 9 126
8918 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/11/12 9 122
14115 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 24/11/13 9 126
4344 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 18/02/12 9 128
6701 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 31/07/12 9 130
3716 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 04/01/12 4 16
8566 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 13/11/12 4 16
6251 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 03/07/12 4 16
2836 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 13/11/11 4 16
6219 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 01/07/12 8 64
971 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 29/07/11 8 64
5009 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 09/04/12 3 5
11426 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 21/04/13 3 5
14099 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 22/11/13 3 6
18791 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 30/01/16 3 5
18945 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 10/02/16 3 5
2720 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 06/11/11 4 10
2584 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 29/10/11 4 8
16672 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 12/03/15 4 8
17225 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 30/05/15 4 8
2482 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 23/10/11 5 14
16167 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 23/12/14 5 14
18749 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 27/01/16 5 13
10953 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 23/03/13 4 16
18250 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 02/12/15 4 15
6271 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 04/07/12 4 14
16409 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 05/02/15 5 22
9812 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 20/01/13 5 22
17614 Straights, Size: 5 griddlers_books 30/07/15 5 17
16779 Straights, Size: 5 griddlers_books 27/03/15 5 12
6960 Straights, Size: 5 griddlers_books 16/08/12 5 8
10890 Straights, Size: 8 griddlers_books 19/03/13 8 35
7509 Straights, Size: 8 griddlers_books 17/09/12 8 32
18780 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 29/01/16 4 16
1945 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 29/09/11 4 16
16347 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 28/01/15 4 16
4142 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 03/02/12 5 25
3607 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 28/12/11 5 25
3046 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 25/11/11 5 25
13388 Binary, Size: 0 griddlers_books 04/09/13 0 10
14022 Binary, Size: 0 griddlers_books 13/11/13 0 11
8461 Binary, Size: 0 griddlers_books 06/11/12 0 11
4765 Binary, Size: 0 griddlers_books 21/03/12 0 11
8460 Binary, Size: 0 griddlers_books 06/11/12 0 19
2673 Binary, Size: 0 griddlers_books 03/11/11 0 19
3081 Binary, Size: 0 griddlers_books 27/11/11 0 19
2758 Binary, Size: 0 griddlers_books 08/11/11 0 16
13331 Binary, Size: 0 griddlers_books 30/08/13 0 18
6722 Binary, Size: 0 griddlers_books 01/08/12 0 19
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.