ספרי אייגריד (PDFs)

The Kakuro Challenge Vol. 2

Pages:110
Puzzles: 228
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested list price and actual price may be different.

United states

Price: 9 USD
Amazon US

United Kingdom

Price: 7.5 GBP
Amazon UK

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
20828 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 12/07/16 1 10
1831 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 12
20890 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 18/07/16 1 10
14251 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/12/13 1 10
15366 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/06/14 1 12
5859 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/06/12 1 12
13575 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/09/13 1 12
16282 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 21/01/15 1 12
13413 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 07/09/13 1 12
6588 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 24/07/12 1 12
11665 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/05/13 1 12
15141 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 02/05/14 1 12
15386 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 20/06/14 1 12
2417 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/10/11 1 12
5255 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 28/04/12 1 12
15190 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 12/05/14 1 12
12910 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 29/07/13 1 12
3161 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 02/12/11 1 12
5515 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 18/05/12 1 12
16972 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 24/04/15 1 12
15266 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/05/14 1 12
2401 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 18/10/11 1 12
18203 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 23/11/15 1 12
2718 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/11/11 1 12
2599 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/10/11 1 12
17973 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 08/10/15 1 12
7543 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/09/12 1 12
17527 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/07/15 1 12
20575 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 19/06/16 2 22
3076 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/11/11 1 12
12833 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 23/07/13 2 24
15021 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 08/04/14 2 26
4878 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/03/12 1 12
15682 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 24/08/14 2 22
12728 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 15/07/13 1 20
8568 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 13/11/12 2 22
9457 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 30/12/12 2 28
16238 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 10/01/15 2 28
12032 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 29/05/13 1 20
13119 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 14/08/13 2 22
14920 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 19/03/14 3 38
2633 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 01/11/11 3 44
19028 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 16/02/16 3 44
17993 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/10/15 3 36
12884 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 27/07/13 3 36
7409 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/09/12 3 40
13764 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 16/10/13 3 40
15785 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 19/09/14 3 40
21544 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/09/16 4 52
15005 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/04/14 4 49
16086 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/12/14 4 56
9810 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/01/13 4 49
13881 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 29/10/13 4 47
21814 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/10/16 4 64
21922 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 09/11/16 4 63
10683 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 07/03/13 4 45
21805 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/10/16 4 65
16727 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/03/15 4 49
14656 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/01/14 4 65
13093 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 12/08/13 4 58
11680 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 07/05/13 4 49
10721 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 09/03/13 4 67
11278 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 12/04/13 4 67
11245 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 10/04/13 4 50
19557 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/03/16 4 62
15954 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 31/10/14 4 54
14516 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/01/14 4 62
11616 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/05/13 4 54
8383 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/11/12 4 54
17599 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/07/15 4 62
13765 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 16/10/13 4 62
4025 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 26/01/12 4 54
15825 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 29/09/14 3 38
21481 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 21/09/16 4 52
16274 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/01/15 4 60
2668 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 03/11/11 3 38
15110 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/04/14 3 38
19000 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/02/16 4 52
13945 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/11/13 4 54
16126 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 13/12/14 4 58
7715 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/09/12 3 38
16511 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 18/02/15 4 56
10645 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/03/13 4 58
15361 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/06/14 4 60
14278 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/12/13 3 40
13170 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 18/08/13 4 60
7581 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 21/09/12 4 62
13184 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/08/13 4 62
17420 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/06/15 4 62
13656 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 04/10/13 3 40
15215 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/05/14 4 56
3432 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 18/12/11 4 57
22074 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 28/11/16 4 55
21256 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/08/16 4 55
5756 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/06/12 4 59
21580 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 02/10/16 4 59
10228 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 11/02/13 4 61
15938 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/10/14 4 63
9157 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/12/12 3 34
9425 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 28/12/12 5 68
20696 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 30/06/16 5 72
10551 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/02/13 3 34
20652 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/06/16 3 34
16881 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 11/04/15 5 72
16463 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 12/02/15 5 74
21931 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 10/11/16 3 34
22060 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/11/16 3 44
21229 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 24/08/16 3 46
9362 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 24/12/12 3 42
5411 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 10/05/12 3 42
19999 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 30/04/16 3 42
19531 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 25/03/16 3 50
16041 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 22/11/14 3 42
15666 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 20/08/14 3 44
21679 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 13/10/16 2 30
16713 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 18/03/15 7 100
22180 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/16 2 36
2838 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 13/11/11 7 102
21166 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 17/08/16 2 28
16262 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 16/01/15 7 106
22181 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/16 2 36
3914 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 18/01/12 7 100
21958 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 13/11/16 6 95
19648 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 03/04/16 2 28
17923 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 28/09/15 2 30
21652 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 10/10/16 6 95
22081 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 29/11/16 6 82
21859 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 02/11/16 6 84
21490 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 22/09/16 6 80
19622 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 01/04/16 6 86
21974 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/11/16 4 64
18874 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 05/02/16 7 100
21103 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 10/08/16 4 68
17873 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 18/09/15 7 100
18407 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 29/12/15 2 30
15515 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 16/07/14 7 104
18278 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 08/12/15 2 26
14727 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 09/02/14 7 104
17551 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/07/15 2 32
21607 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 05/10/16 6 95
21535 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 27/09/16 6 95
19082 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 20/02/16 2 30
21283 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 30/08/16 6 84
18902 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/02/16 6 83
18860 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 04/02/16 6 81
18846 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 03/02/16 6 79
14840 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/03/14 4 68
15565 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 26/07/14 7 92
14287 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 13/12/13 4 68
15235 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 21/05/14 7 104
18253 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 03/12/15 2 28
13503 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/09/13 7 96
17063 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 07/05/15 2 28
13145 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 16/08/13 7 100
17928 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 29/09/15 7 104
17581 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 25/07/15 7 110
15966 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 03/11/14 7 102
15051 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 14/04/14 7 111
14930 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 21/03/14 7 117
14553 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 12/01/14 7 103
13746 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 14/10/13 7 120
13711 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/10/13 7 106
9752 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/01/13 7 105
8535 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/11/12 7 106
21742 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 20/10/16 8 124
21661 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 11/10/16 8 112
21121 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 12/08/16 8 122
19908 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 23/04/16 8 116
18329 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 19/12/15 8 118
18317 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 17/12/15 8 114
17703 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 15/08/15 8 116
16415 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 06/02/15 8 114
15985 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 08/11/14 8 116
15958 Kakuro, Size: 8 griddlers_books 01/11/14 8 118
22022 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 21/11/16 9 128
21373 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 09/09/16 9 124
20995 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 29/07/16 9 124
20784 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/07/16 9 127
20300 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 25/05/16 9 120
20377 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 01/06/16 9 129
19882 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 21/04/16 9 124
18748 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/01/16 9 125
18692 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 23/01/16 9 126
18650 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 20/01/16 9 126
8000 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 13/10/12 9 124
1029 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 10/08/11 4 16
1034 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 10/08/11 4 16
1152 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 19/08/11 4 16
1194 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 21/08/11 4 16
968 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 29/07/11 8 64
969 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 29/07/11 8 64
21914 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 08/11/16 3 5
21887 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 05/11/16 3 5
21653 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 10/10/16 3 6
21905 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 07/11/16 3 5
21473 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 20/09/16 3 6
9773 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 18/01/13 4 8
9571 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 06/01/13 4 8
10001 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 30/01/13 4 9
10039 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 01/02/13 4 9
2618 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 31/10/11 5 14
2402 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 18/10/11 5 14
1849 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 26/09/11 5 14
2305 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 12/10/11 4 15
1375 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 07/09/11 4 16
2241 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 09/10/11 4 15
1080 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 15/08/11 5 25
1939 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 29/09/11 5 24
2242 Straights, Size: 5 griddlers_books 09/10/11 5 12
2226 Straights, Size: 5 griddlers_books 08/10/11 5 12
2101 Straights, Size: 5 griddlers_books 02/10/11 5 11
1940 Straights, Size: 8 griddlers_books 29/09/11 8 37
2051 Straights, Size: 8 griddlers_books 01/10/11 8 35
2163 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 04/10/11 4 16
1943 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 29/09/11 4 16
1771 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 23/09/11 4 16
3505 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 22/12/11 5 25
2405 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 18/10/11 5 25
2842 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 13/11/11 5 25
2469 Binary, Size: 0 griddlers_books 22/10/11 0 12
3133 Binary, Size: 0 griddlers_books 30/11/11 0 10
2793 Binary, Size: 0 griddlers_books 10/11/11 0 8
2503 Binary, Size: 0 griddlers_books 24/10/11 0 11
2572 Binary, Size: 0 griddlers_books 28/10/11 0 18
2032 Binary, Size: 0 griddlers_books 01/10/11 0 13
2809 Binary, Size: 0 griddlers_books 11/11/11 0 13
2997 Binary, Size: 0 griddlers_books 22/11/11 0 19
3456 Binary, Size: 0 griddlers_books 19/12/11 0 13
3808 Binary, Size: 0 griddlers_books 10/01/12 0 18
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.