ספרי אייגריד (PDFs)

Classic Sudoku, Vol. 1

Pages:108
Puzzles: 346
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 9.9 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested list price and actual price may be different.

United states

Price: 11 USD
Amazon US

United Kingdom

Price: 8.42 GBP
Amazon UK

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
9778 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 19/01/13 5 17
7835 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 05/10/12 5 17
12311 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 16/06/13 5 17
20735 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 04/07/16 6 24
20482 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 11/06/16 6 24
9304 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 21/12/12 5 17
11847 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 18/05/13 5 17
7378 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 11/09/12 5 17
1216 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 24/08/11 6 22
19734 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 10/04/16 6 24
11991 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 27/05/13 5 17
2930 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 19/11/11 5 17
12696 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 13/07/13 5 18
21028 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 02/08/16 6 25
19185 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 28/02/16 6 24
13281 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 27/08/13 5 17
8044 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 16/10/12 5 17
6787 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 06/08/12 5 17
1273 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 30/08/11 6 24
20085 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 6 griddlers_books 07/05/16 6 25
11767 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 13/05/13 5 17
10500 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 26/02/13 5 18
20449 Sudoku, No Blocks (Latin Square) Size: 5 griddlers_books 08/06/16 5 16
11038 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 29/03/13 6 24
19891 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 22/04/16 6 27
11848 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 18/05/13 6 25
12457 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 25/06/13 6 24
6900 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 13/08/12 6 26
18701 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/01/16 6 24
20626 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/06/16 6 25
7172 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 30/08/12 6 27
10910 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 21/03/13 6 26
8655 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 19/11/12 6 26
20692 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 30/06/16 6 25
11498 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 26/04/13 6 25
18322 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 18/12/15 6 26
11912 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 22/05/13 6 24
8008 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 14/10/12 6 26
8545 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 12/11/12 6 26
10990 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 26/03/13 6 25
6598 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 25/07/12 6 26
19488 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 22/03/16 6 24
19514 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/03/16 6 26
11560 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 30/04/13 6 29
19342 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 11/03/16 6 31
21326 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 04/09/16 6 28
9988 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 30/01/13 6 29
20648 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 26/06/16 6 30
21776 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 24/10/16 6 30
20008 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 01/05/16 6 31
10879 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 19/03/13 6 28
21988 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 17/11/16 6 31
18433 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 01/01/16 6 28
21524 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 26/09/16 6 31
21038 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 03/08/16 6 30
20937 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 23/07/16 6 30
12361 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 19/06/13 6 29
18897 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 07/02/16 6 30
18981 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 13/02/16 6 30
19683 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 06/04/16 6 30
18855 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 04/02/16 6 30
21749 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 21/10/16 6 30
21029 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 6 griddlers_books 02/08/16 6 30
19579 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 29/03/16 9 53
9023 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 04/12/12 9 53
9895 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/01/13 9 51
21893 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 06/11/16 9 55
8216 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/10/12 9 51
18521 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 09/01/16 9 49
9724 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 16/01/13 9 53
21947 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 12/11/16 9 53
20472 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 10/06/16 9 49
7608 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 23/09/12 9 54
20637 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/06/16 9 54
18556 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 13/01/16 9 52
8640 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 18/11/12 9 49
11203 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 08/04/13 9 54
21137 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 14/08/16 9 52
18444 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 02/01/16 9 56
19722 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 09/04/16 9 53
10387 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 20/02/13 9 55
7013 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 20/08/12 9 49
5947 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 15/06/12 9 54
9951 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 28/01/13 9 54
21686 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 14/10/16 9 55
12360 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 19/06/13 9 52
21281 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 30/08/16 9 54
21290 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/08/16 9 49
11204 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 08/04/13 9 52
5683 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 30/05/12 9 56
12280 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 14/06/13 9 55
5615 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 26/05/12 9 53
7304 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 07/09/12 9 53
7932 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 10/10/12 9 55
10388 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 20/02/13 9 53
19761 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 12/04/16 9 53
8497 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 09/11/12 9 56
9577 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 07/01/13 9 55
6901 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 13/08/12 9 54
11752 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 12/05/13 9 58
19077 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 20/02/16 9 53
11897 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 21/05/13 9 58
7551 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 20/09/12 9 54
8705 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 22/11/12 9 54
5987 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 17/06/12 9 58
20947 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/07/16 9 57
22072 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 28/11/16 9 56
21956 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 13/11/16 9 57
18659 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 21/01/16 9 51
12488 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 27/06/13 9 56
11850 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 18/05/13 9 58
6178 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 29/06/12 9 60
20703 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 01/07/16 9 59
5630 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 27/05/12 9 57
21110 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 11/08/16 9 57
22147 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 08/12/16 9 58
7400 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 12/09/12 9 58
21272 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 29/08/16 9 56
9134 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 11/12/12 9 53
7093 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/08/12 9 56
10465 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 24/02/13 9 59
7092 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 25/08/12 9 55
7856 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 06/10/12 9 56
22519 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22533 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22534 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22535 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22537 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22536 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22538 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22539 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 52
22540 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22541 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22542 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22532 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22531 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22530 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22520 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22521 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22523 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22522 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22524 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22525 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22526 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22527 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22528 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22529 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22543 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 60
22544 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22558 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22559 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22560 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22561 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22562 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 51
22563 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22564 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22565 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22566 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22567 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22556 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22555 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22545 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22546 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22547 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22548 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22549 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22551 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22550 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22552 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22553 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22554 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22568 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22518 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 51
22569 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22482 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22483 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22484 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22485 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22486 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22487 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22488 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22489 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22490 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22491 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22480 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22479 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22469 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22470 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22471 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22472 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 57
22473 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22474 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22475 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22476 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22477 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 55
22492 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 52
22478 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22493 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22507 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22508 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22509 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 52
22510 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22511 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22512 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 49
22513 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 59
22514 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22515 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22506 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22516 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 54
22496 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 56
22497 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 53
22498 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
22557 Sudoku, Rectangular Blocks Size: 9 griddlers_books 31/01/17 9 58
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.