ספרי אייגריד (PDFs)

The Kakuro Challenge Vol. 3

Pages:110
Puzzles: 225
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested list price and actual price may be different.

United states

Price: 9 USD
Amazon US

United Kingdom

Price: 7.5 GBP
Amazon UK

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
9942 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 27/01/13 1 12
21436 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/09/16 1 14
12048 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/05/13 1 12
1831 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/09/11 1 12
23391 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 11/07/17 1 12
7353 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 09/09/12 1 12
23496 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 18
16678 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 13/03/15 1 12
23503 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 14
8095 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 18/10/12 1 14
14816 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/02/14 1 12
23499 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 18
15141 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 02/05/14 1 12
5724 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 01/06/12 1 12
23500 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 18
9651 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 11/01/13 1 12
8456 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/11/12 1 12
23505 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 14
23497 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 20
23498 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/07/17 1 18
3886 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/01/12 1 12
15001 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 04/04/14 1 14
12534 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 30/06/13 1 12
8132 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 20/10/12 1 12
13953 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/11/13 1 12
3746 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 06/01/12 1 12
21031 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 02/08/16 1 12
17084 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 10/05/15 1 12
11825 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 16/05/13 1 12
4110 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 01/02/12 2 26
18343 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 21/12/15 2 30
22642 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 18/02/17 2 28
13575 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 25/09/13 1 12
14462 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 02/01/14 2 26
16720 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 19/03/15 1 20
20641 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 25/06/16 2 33
14951 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 25/03/14 2 34
12508 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 28/06/13 2 30
13157 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 17/08/13 2 33
9924 Kakuro, Size: 1 griddlers_books 26/01/13 1 20
23679 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 07/09/17 2 41
15621 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 09/08/14 2 43
2303 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 12/10/11 2 39
22142 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 07/12/16 3 44
21346 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/09/16 3 40
8696 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 21/11/12 2 43
15105 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 25/04/14 2 38
16479 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 14/02/15 2 39
23865 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/11/17 4 58
22352 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 03/01/17 4 56
22014 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/11/16 4 60
15385 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/06/14 4 55
17778 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 30/08/15 4 52
23130 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/05/17 4 60
23917 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/11/17 4 60
23853 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 04/11/17 4 56
17918 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/09/15 4 70
19388 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/03/16 4 55
3970 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/01/12 4 69
13040 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/08/13 4 54
22252 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/12/16 4 53
23218 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 30/05/17 4 67
14785 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/02/14 4 67
23658 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 31/08/17 4 49
17203 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 27/05/15 4 64
7005 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 19/08/12 4 58
15862 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 08/10/14 4 64
22626 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 14/02/17 4 52
23158 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 15/05/17 4 60
23142 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 11/05/17 4 64
5792 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 05/06/12 4 72
21499 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 23/09/16 4 56
23939 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
8552 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 12/11/12 3 44
23938 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23937 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23935 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23936 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
20839 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/07/16 3 42
22302 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 24/12/16 4 56
23724 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 22/09/17 4 56
11473 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 24/04/13 3 44
23676 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 06/09/17 3 40
23799 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 17/10/17 4 56
10360 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 18/02/13 3 44
14052 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 17/11/13 3 46
23832 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 28/10/17 3 38
8860 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 26/11/12 3 54
16909 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 15/04/15 3 44
15350 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 13/06/14 3 48
2719 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/11/11 4 63
23438 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 20/07/17 4 66
8982 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 01/12/12 4 65
23982 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/12/17 4 64
23979 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/12/17 4 63
23980 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 06/12/17 4 65
22205 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 11/12/16 3 38
23700 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 14/09/17 5 78
16636 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 07/03/15 5 80
22204 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 11/12/16 3 40
22221 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 11/12/16 3 38
19856 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 19/04/16 5 74
21265 Kakuro, Size: 5 griddlers_books 28/08/16 5 76
20795 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 09/07/16 3 42
23934 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23933 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23930 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 23/11/17 3 44
23986 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 07/12/17 3 44
23987 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 07/12/17 3 44
23988 Kakuro, Size: 3 griddlers_books 07/12/17 3 44
16117 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/14 2 24
22638 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 17/02/17 7 98
12144 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 05/06/13 7 100
19216 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 01/03/16 2 26
15742 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 08/09/14 2 28
4565 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 06/03/12 7 104
22646 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 19/02/17 7 98
13998 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/11/13 2 30
22155 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 09/12/16 2 32
3399 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 16/12/11 7 110
5875 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/06/12 7 116
22189 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/16 2 34
22166 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/16 2 34
23688 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/09/17 7 115
4656 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 13/03/12 7 109
22185 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 11/12/16 2 34
5099 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 16/04/12 2 34
16902 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 14/04/15 6 92
3670 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 01/01/12 2 36
16106 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 08/12/14 6 95
15435 Kakuro, Size: 2 griddlers_books 30/06/14 2 36
15351 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 13/06/14 6 98
23270 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 13/06/17 4 60
23122 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 06/05/17 7 108
10494 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 25/02/13 4 66
23591 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 14/08/17 7 100
10569 Kakuro, Size: 4 griddlers_books 01/03/13 4 58
9553 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 05/01/13 7 108
10982 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 25/03/13 6 90
23886 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 15/11/17 6 84
9618 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 09/01/13 6 85
15737 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/09/14 6 82
23667 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 03/09/17 6 82
15200 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 14/05/14 6 83
15246 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 23/05/14 6 82
15858 Kakuro, Size: 6 griddlers_books 07/10/14 6 80
24013 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 105
24021 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 113
24019 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 121
24018 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 112
24017 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 117
24012 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 109
24015 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 114
24014 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 99
24016 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 113
13362 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 02/09/13 9 131
13467 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 13/09/13 9 128
4040 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/01/12 9 126
23583 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 12/08/17 9 133
17287 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/06/15 9 125
5843 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 08/06/12 9 124
16580 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/02/15 9 126
9733 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 16/01/13 9 132
15136 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 01/05/14 9 128
14971 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 29/03/14 9 127
15993 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 10/11/14 9 127
10151 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 07/02/13 9 126
11521 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 27/04/13 9 131
4331 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/02/12 9 135
22718 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 09/03/17 9 130
14425 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 29/12/13 9 130
17798 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 03/09/15 9 133
15654 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/08/14 9 125
23814 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 22/10/17 9 130
10918 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 21/03/13 9 126
24005 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 10/12/17 7 105
24020 Kakuro, Size: 7 griddlers_books 11/12/17 7 113
15311 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 05/06/14 9 123
5112 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 17/04/12 9 128
15729 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 05/09/14 9 130
6189 Kakuro, Size: 9 griddlers_books 29/06/12 9 127
13952 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 06/11/13 4 16
3758 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 07/01/12 4 16
3329 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 12/12/11 4 16
2367 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 4 griddlers_books 16/10/11 4 16
10473 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 24/02/13 8 64
11311 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) Size: 8 griddlers_books 14/04/13 8 64
24075 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 21/12/17 3 5
23860 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 06/11/17 3 6
23143 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 11/05/17 3 5
23944 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 24/11/17 3 5
23782 קלקודוקו, Size: 3 griddlers_books 11/10/17 3 6
24065 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 19/12/17 4 9
23776 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 09/10/17 4 8
18139 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 10/11/15 4 8
21617 קלקודוקו, Size: 4 griddlers_books 06/10/16 4 9
14417 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 28/12/13 5 14
17435 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 30/06/15 5 13
22953 קלקודוקו, Size: 5 griddlers_books 13/04/17 5 13
22438 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 23/01/17 4 14
23220 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 30/05/17 4 14
23533 Futoshiki, Size: 4 griddlers_books 30/07/17 4 12
23657 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 30/08/17 5 23
17289 Futoshiki, Size: 5 griddlers_books 08/06/15 5 23
20721 Straights, Size: 5 griddlers_books 02/07/16 5 8
18588 Straights, Size: 5 griddlers_books 15/01/16 5 8
19911 Straights, Size: 5 griddlers_books 23/04/16 5 7
12875 Straights, Size: 8 griddlers_books 26/07/13 8 24
19755 Straights, Size: 8 griddlers_books 11/04/16 8 26
3471 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 20/12/11 4 16
16403 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 04/02/15 4 16
16313 Skyscraper, Size: 4 griddlers_books 24/01/15 4 16
19587 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 29/03/16 5 25
3764 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 07/01/12 5 25
19886 Skyscraper, Size: 5 griddlers_books 21/04/16 5 25
3961 Binary, Size: 0 griddlers_books 21/01/12 0 10
13293 Binary, Size: 0 griddlers_books 27/08/13 0 8
23421 Binary, Size: 0 griddlers_books 15/07/17 0 8
23157 Binary, Size: 0 griddlers_books 14/05/17 0 8
4466 Binary, Size: 0 griddlers_books 27/02/12 0 17
22315 Binary, Size: 0 griddlers_books 26/12/16 0 17
4844 Binary, Size: 0 griddlers_books 27/03/12 0 18
23189 Binary, Size: 0 griddlers_books 22/05/17 0 18
21458 Binary, Size: 0 griddlers_books 18/09/16 0 19
3989 Binary, Size: 0 griddlers_books 23/01/12 0 19
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.