ספרי אייגריד (PDFs)

Griddlers Theme Christmas - Black and White, Vol. 1

Pages:58
Puzzles: 48
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 6.6 USD
Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: 0.00 USD
Shipping: USD
Total: USD

הדפסה

ישנן מספר הגדרות שעליך לבדוק לפני ההדפסה ב"אקרובט רידר". הקלק על הדפס (Print) וסמן את ההגדרות הבאות:

1) שינוי גודל עמוד (Page Scaling): ללא - None
2) סיבוב אוטומטי ומירכוז עמודים (Auto-Rotate and Center): סמן Checked - V
3) בחר מקור נייר לפי גודל העמוד (Choose Paper Source by page size): לא לסמן - Unchecked
במדפסות פוסטסקריפט:
לחץ על מתקדם (Advanced) וסמן X ב-הדפס כתמונה (Print as Image).

Get Acrobat Reader לצפייה ולהדפסת הספרים יש צורך באקרובט רידר (גירסה 6 ומעלה).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פתורים
20140 First Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 116,403
20141 First Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 50,863
20142 First Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 101,724
20143 First Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 330,883
20144 Second Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 387,145
20145 Second Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 1,202,754
20146 Second Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 70,397
20147 Second Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 83,718
20148 Third Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 40x50x2 f 48,265
20149 Third Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 39x50x2 f 65,434
20150 Third Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 40x50x2 f 430,585
20151 Third Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 39x50x2 f 290,319
20152 Fourth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 23,013
20153 Fourth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 854,147
20154 Fourth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x47x2 f 179,165
20155 Fourth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x47x2 f 682,003
20156 Fifth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 34x50x2 f 34,546
20157 Fifth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 427,372
20158 Fifth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 34x50x2 f 624,876
20159 Fifth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 33x50x2 f 727,534
20160 Sixth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 42x50x2 f 52,253
20161 Sixth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 41x50x2 f 410,462
20162 Sixth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 42x50x2 f 358,508
20163 Sixth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 41x50x2 f 319,298
20164 Seventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 33,236
20165 Seventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 7,506
20166 Seventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 19,465
20167 Seventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 50x50x2 f 8,271
20168 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 43x49x2 f 43,772
20169 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 43x49x2 f 6,367
20170 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 40x49x2 f 5,831
20171 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 43x48x2 f 80,954
20172 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 43x48x2 f 181,309
20173 Eighth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 40x48x2 f 932,386
20174 Ninth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 35x50x2 f 38,328
20175 Ninth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 35x50x2 f 240,284
20176 Ninth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 35x50x2 f 29,933
20177 Ninth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 35x50x2 f 434,494
20178 Tenth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 71,050
20179 Tenth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 37x50x2 f 540,366
20180 Tenth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 38x50x2 f 213,527
20181 Tenth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 37x50x2 f 148,746
20182 Eleventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 30x50x2 f 11,882
20183 Eleventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 24x50x2 f 137,620
20184 Eleventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 30x50x2 f 82,624
20185 Eleventh Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 24x50x2 f 3,639
20186 Twelfth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 48x50x2 f 83,961
20187 Twelfth Day of Christmas chefmomster2 01/04/05 48x50x2 f 269,325
Copyrightתוכנם של ספרי אייגריד מוגנים בזכויות יוצרים. הספרים הם לשימושך הפרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש באתר.