מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
26535 Binary, 1 18/02/19 25 00:00:56
26534 Kakuro, 1 18/02/19 10 00:00:24
26533 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 18/02/19 119 00:30:43
26532 Binary, 0 17/02/19 18 00:00:25
26531 Kakuro, 4 17/02/19 58 00:12:47
26530 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 17/02/19 92 00:14:36
26529 Binary, 2 16/02/19 57 00:06:54
26528 Kakuro, 3 16/02/19 38 00:03:15
26527 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 16/02/19 214 01:02:39
26526 Binary, 2 15/02/19 59 00:05:21
26525 Kakuro, 6 15/02/19 90 00:21:39
26524 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 15/02/19 179
26523 Binary, 0 14/02/19 9 00:00:10
26522 Kakuro, 3 14/02/19 48 00:04:57
26521 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 14/02/19 185 01:40:32
26520 Binary, 2 13/02/19 48 00:04:32
26519 Kakuro, 2 13/02/19 32 00:01:57
26518 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 13/02/19 117 00:34:46
26517 Binary, 4 12/02/19 78 00:09:00
26516 Kakuro, 3 12/02/19 48 00:08:49
26515 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 12/02/19 119 00:41:02
26514 Binary, 3 11/02/19 43 00:02:33
26513 Kakuro, 2 11/02/19 28 00:02:44
26512 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 11/02/19 100 00:17:35
26511 Binary, 2 10/02/19 54 00:05:54
26510 Kakuro, 7 10/02/19 104 00:12:57
26509 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 10/02/19 228 01:17:06