מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
27136 Kakuro, 6 06/12/19 88
27135 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 06/12/19 92
27134 Kakuro, 1 05/12/19 12 00:00:35
27133 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 05/12/19 160 00:34:04
27132 Kakuro, 6 04/12/19 88 00:10:45
27131 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 04/12/19 92 00:23:02
27130 Kakuro, 6 03/12/19 102 00:28:13
27129 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 03/12/19 93 00:15:12
27128 Kakuro, 3 02/12/19 53 00:06:09
27127 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 02/12/19 119 00:31:22
27126 Kakuro, 5 01/12/19 72 00:05:57
27125 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 01/12/19 104 00:22:12
27124 Kakuro, 5 30/11/19 81 00:09:51
27123 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 30/11/19 141 00:27:55
27122 Kakuro, 6 29/11/19 91 00:06:44
27121 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 29/11/19 168 00:40:37
27120 Kakuro, 3 28/11/19 48 00:06:21
27119 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 28/11/19 141 00:27:11