The Dad You Always Wanted

ID :6038
Autor :csteinmetz1
Data :12-10-2008
Pontos :27.862
Popularidade :68,42%
Solucionadores :505
Tempo Médio :00:22:09
Seu Tempo :
Tamanho :(21+27)x(27+23)x4
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.