Dexter

ID :8651
Autor :kikiki
Data :01-09-2010
Pontos :7.988
Popularidade :79,72%
Solucionadores :273
Tempo Médio :00:47:47
Seu Tempo :
Tamanho :(17+26)x(28+21)x7
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.