Číselné logické hlavolamy 3862

Druh: Mrakodrap,
Veľkosť: 5 1 Park
Body: 25, Trest:0, Čas : Initializing..  
01
23
4

Pravidlá:

Tento hlavolam má Parky (prázdne bunky). Cieľom je vyplniť všetky bunky číslicami od 1 do N-(počet parkov), kde N označuje veľkosť strany hlavolamu.

Každý stĺpec a každý riadok má presne jedno zo všetkých číslic a N park.

Číslice na okraji hlavolamu označujú počet budov, ktoré by ste videli z toho smeru, ak by tam bol rad mrakodrapov s výškou rovnakou ako záznamy v danom riadku alebo stĺpci.

Napríklad:: ak mriežka je 4 a ak je prvé číslo 4, uvidíte len jeden mrakodrap (ten so 4 poschodiami), lebo zakrýva všetky ostatné mrakodrapy (s 1, 2, 3 poschodiami).