Číselné logické hlavolamy 8340

Druh: Väčší/Menší než, Pravouhlé bloky
Veľkosť: 9
Body: 81, Trest:0, Čas : Initializing..  
123
456
789

Pravidlá:

Menší než (alebo väčší než) Sudoku nemá žiadne vpísané číslice. Namiesto toho sú medzi susediacimi bunkami znaky "väčší než" (>) alebo "menší než" (<), ktoré označujú, že číslica v jednej bunke má byť väčšia alebo menšia než vedľajšia.
Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahovali číslice len raz.

Tento hlavolam má pravouhlé bloky. Každý blok obsahuje každú z číslic len raz.