Číselné logické hlavolamy 8410

Druh: Sudoku, Pravouhlé bloky
Veľkosť: 20
Body: 240, Trest:0, Čas : Initializing..  
1234
5678
9ABC
DEFG
HIJK

Pravidlá:

Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahovali číslice len raz.

Tento hlavolam má pravouhlé bloky. Každý blok obsahuje každú z číslic len raz.

Tento hlavolam má Diagonálny variant. Každá uhlopriečka obsahuje každú z číslic len raz.