Číselné logické hlavolamy 8441

Druh: Kalkuldoku,
Veľkosť: 7
Body: 26, Trest:0, Čas : Initializing..  
12
34
56
7

Pravidlá:

Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahoval číslice len raz (Latinský štvorec).
Mriežka je navyše rozdelená do klietok (skupín buniek) s tučnými čiarami a čísla v bunkách každej klietky musia po skombinovaní určenou matematickou operáciou (buď sčítaním, odčítaním, násobením alebo vydelením) vytvoriť isté "cieľové" číslo.
V rámci klietky sa čísla môžu opakovať, ak nie sú v rovnakom riadku alebo stĺpci.