Číselné logické hlavolamy 9424

Druh: Väčší/Menší než, Nepravidelné bloky (skladačky)
Veľkosť: 6
Body: 36, Trest:0, Čas : Initializing..  
12
34
56

Pravidlá:

Menší než (alebo väčší než) Sudoku nemá žiadne vpísané číslice. Namiesto toho sú medzi susediacimi bunkami znaky "väčší než" (>) alebo "menší než" (<), ktoré označujú, že číslica v jednej bunke má byť väčšia alebo menšia než vedľajšia.
Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahovali číslice len raz.

Tento hlavolam má nepravidelné bloky, nazývané aj klietky. Každá klietka obsahuje jednotlivé číslice len raz.