Abstraktné a subjektívne: možno ho študovať, no nedá sa objektívne merať, počítať, vážiť či porovnávať.