Griddlers knihy

Sudoku, Vol. 1

Pages:50
Puzzles: 164
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 4,80 USD
This item is available only in following countries:
Price: 0,00 USD
Shipping: USD
Total: USD

Tlač

Keď si knihy tlačíte, v Acrobat Readeri bude možno potrebné zmeniť niekoľko nastavení. Po stlačení tlačidla "Print" (Tlačiť) nastavte nasledujúce parametre:

1) Page Scaling: None
2) Auto-Rotate and Center: Zaškrtnuté
3) Choose Paper Source by PDF page size: Nezaškrtnuté
In PostScript Printers: Kliknite na Advanced a zaškrtnite Print as Image.

Get Acrobat Reader Na prezeranie a tlačenie potrebuješ Acrobat Reader (verzia 6 alebo vyššia).

This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.

Puzzles

ID Popis Autor Dátum Rozmer Body Vyriešené
1229 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 25.8.2011 4 11
433 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 8
434 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 8
435 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 8
895 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
896 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 12
897 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
934 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 11
1324 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 4.9.2011 5 16
931 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
1139 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 17.8.2011 6 24
1026 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 10.8.2011 6 24
992 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 7.8.2011 6 23
1136 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 17.8.2011 8 39
1044 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 11.8.2011 8 38
1071 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 14.8.2011 8 38
1376 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 8.9.2011 8 40
1190 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 21.8.2011 4 12
1019 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.8.2011 4 13
1393 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.9.2011 4 12
1392 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.9.2011 4 12
1391 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.9.2011 4 12
1390 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.9.2011 4 13
1389 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 9.9.2011 4 10
1256 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 28.8.2011 4 12
846 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
845 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
847 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 26.7.2011 5 13
1028 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 10.8.2011 6 24
1243 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 26.8.2011 6 28
1246 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 26.8.2011 6 24
1094 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 15.8.2011 8 46
1363 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 7.9.2011 8 44
1312 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 2.9.2011 8 44
1095 Sudoku, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 8 griddlers_books 15.8.2011 8 44
1253 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 27.8.2011 4 12
424 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 12
417 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 11
404 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 11
416 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 12
390 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 11
389 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 22.7.2011 4 12
1313 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 2.9.2011 4 12
1210 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 23.8.2011 6 18
1050 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 12.8.2011 6 19
691 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 24.7.2011 6 19
1186 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 20.8.2011 6 26
1305 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 2.9.2011 6 24
1062 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 13.8.2011 6 19
740 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 42
725 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 42
713 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 41
802 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 41
695 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 42
694 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 41
696 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 41
698 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 24.7.2011 9 42
607 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 12 griddlers_books 24.7.2011 12 74
613 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 12 griddlers_books 24.7.2011 12 74
1043 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 16 griddlers_books 11.8.2011 16 94
1408 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 20 griddlers_books 10.9.2011 20 184
786 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 42
1300 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 1.9.2011 9 46
1154 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 19.8.2011 9 40
1135 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 17.8.2011 9 42
793 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 41
743 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 42
1265 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 29.8.2011 9 40
741 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 42
1422 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 12 griddlers_books 10.9.2011 12 104
1423 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 12 griddlers_books 10.9.2011 12 104
1424 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 25 griddlers_books 10.9.2011 25 337
365 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Krídlo-3 griddlers_books 22.7.2011 9 162
222 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Dvojité doku griddlers_books 22.7.2011 9 96
1410 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Dvojité doku griddlers_books 10.9.2011 9 72
1353 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Gattai Near-2 griddlers_books 6.9.2011 9 103
1215 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 24.8.2011 6 24
641 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 24.7.2011 6 16
16 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Gattai-3 griddlers_books 22.7.2011 9 135
842 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 25.7.2011 9 41
1378 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Sohei griddlers_books 8.9.2011 9 164
1127 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Motýľ griddlers_books 16.8.2011 9 82
99 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Motýľ griddlers_books 22.7.2011 9 108
160 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Kvet-4 griddlers_books 22.7.2011 9 140
952 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Samuraj griddlers_books 26.7.2011 9 192
1232 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Gattai-8 griddlers_books 25.8.2011 9 288
1397 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Krídlo-3 griddlers_books 9.9.2011 9 148
1146 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Gattai-3 griddlers_books 18.8.2011 9 103
1338 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 Sohei griddlers_books 5.9.2011 9 164
1040 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 11.8.2011 6 26
995 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 7.8.2011 6 24
1206 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 23.8.2011 6 16
1413 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 10.9.2011 6 24
1399 Sudoku, Pravouhlé bloky Veľkosť: 6 griddlers_books 9.9.2011 6 23
1235 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 25.8.2011 6 24
1248 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 26.8.2011 6 24
1356 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 6.9.2011 6 28
988 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 7.8.2011 6 31
1456 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 8 griddlers_books 12.9.2011 8 34
1467 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 8 griddlers_books 13.9.2011 8 40
1400 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 9.9.2011 9 53
1466 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 13.9.2011 9 57
996 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 7.8.2011 9 40
387 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 22.7.2011 9 41
945 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 26.7.2011 9 42
1341 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 9 griddlers_books 5.9.2011 9 53
1440 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 10 griddlers_books 11.9.2011 10 81
1367 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 10 griddlers_books 7.9.2011 10 68
1415 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 10 griddlers_books 10.9.2011 10 68
1468 Sudoku, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 10 griddlers_books 13.9.2011 10 84
974 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 29.7.2011 5 25
1401 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 9.9.2011 5 25
1441 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 5 griddlers_books 11.9.2011 5 25
978 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 5.8.2011 6 36
1370 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 7.9.2011 6 36
1416 Killer, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 10.9.2011 6 36
984 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 5.8.2011 4 16
1490 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 13.9.2011 4 16
1486 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 4 griddlers_books 13.9.2011 4 16
1492 Killer, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 13.9.2011 6 36
1491 Killer, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 13.9.2011 6 36
1281 Killer, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 6 griddlers_books 31.8.2011 6 36
1457 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 8 griddlers_books 12.9.2011 8 64
986 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 8 griddlers_books 5.8.2011 8 64
949 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 26.7.2011 9 81
950 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 26.7.2011 9 81
951 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 26.7.2011 9 81
1489 Killer, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 13.9.2011 9 81
956 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 29.7.2011 4 16
1222 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 25.8.2011 4 16
1002 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 4 griddlers_books 8.8.2011 4 16
1442 Väčší/Menší než, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 11.9.2011 9 81
1493 Väčší/Menší než, Pravouhlé bloky Veľkosť: 9 griddlers_books 14.9.2011 9 81
961 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 29.7.2011 6 36
1025 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 10.8.2011 6 36
1202 Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec) Veľkosť: 6 griddlers_books 22.8.2011 6 36
1494 Väčší/Menší než, Pravouhlé bloky Veľkosť: 8 griddlers_books 14.9.2011 8 64
1495 Väčší/Menší než, Pravouhlé bloky Veľkosť: 8 griddlers_books 14.9.2011 8 64
1384 Väčší/Menší než, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 8 griddlers_books 8.9.2011 8 64
1496 Väčší/Menší než, Nepravidelné bloky (skladačky) Veľkosť: 8 griddlers_books 14.9.2011 8 64
1056 Kakuro, Veľkosť: 1 griddlers_books 13.8.2011 1 12
1102 Kakuro, Veľkosť: 1 griddlers_books 16.8.2011 1 12
1010 Kakuro, Veľkosť: 1 griddlers_books 8.8.2011 1 12
1100 Kakuro, Veľkosť: 3 griddlers_books 16.8.2011 3 40
1104 Kakuro, Veľkosť: 3 griddlers_books 16.8.2011 3 42
1120 Kalkuldoku, Veľkosť: 6 griddlers_books 16.8.2011 6 21
1088 Kalkuldoku, Veľkosť: 6 griddlers_books 15.8.2011 6 21
1038 Kalkuldoku, Veľkosť: 6 griddlers_books 11.8.2011 6 20
1170 Kalkuldoku, Veľkosť: 9 griddlers_books 20.8.2011 9 46
1089 Kalkuldoku, Veľkosť: 9 griddlers_books 15.8.2011 9 43
1362 Futošiki, Veľkosť: 5 griddlers_books 6.9.2011 5 24
1175 Futošiki, Veľkosť: 5 griddlers_books 20.8.2011 5 24
1177 Futošiki, Veľkosť: 7 griddlers_books 20.8.2011 7 43
1180 Futošiki, Veľkosť: 7 griddlers_books 20.8.2011 7 44
1510 Postupky, Veľkosť: 5 griddlers_books 14.9.2011 5 12
1526 Postupky, Veľkosť: 5 griddlers_books 15.9.2011 5 11
1425 Postupky, Veľkosť: 5 griddlers_books 10.9.2011 5 12
1530 Postupky, Veľkosť: 9 griddlers_books 16.9.2011 9 44
1428 Postupky, Veľkosť: 9 griddlers_books 10.9.2011 9 47
1429 Mrakodrap, Veľkosť: 4 griddlers_books 11.9.2011 4 16
1483 Mrakodrap, Veľkosť: 4 griddlers_books 13.9.2011 4 16
1528 Mrakodrap, Veľkosť: 4 griddlers_books 16.9.2011 4 16
1529 Mrakodrap, Veľkosť: 6 griddlers_books 16.9.2011 6 36
1527 Mrakodrap, Veľkosť: 6 griddlers_books 15.9.2011 6 36
CopyrightObsah kníh Griddlers je chránený autorským zákonom. Krížovky môžete využívať výlučne na osobné, nevýhradné a nekomerčné použite. Odporúčame vám prečítať si naše Podmienky používania.