Číselné logické hlavolamy 17602

Druh: Postupky,
Veľkosť: 6
Body: 20, Trest:0, Čas : Initializing..  
12
34
56

Pravidlá:

Mriežka je čiastočne rozdelená čiernymi bunkami do oddelených častí.
Každá oddelená časť, vertikálne alebo horizontálne, musí obsahovať postupku - súbor po sebe idúcich čísel, ale v akomkoľvek poradí (napríklad: 2-1-3-4).
Každý stĺpec a každý riadok obsahujú číslice len raz.
Číslice v čiernych bunkách odstraňujú danú číslicu z riadka a stĺpca a nie sú súčasťou nijakej postupky.