Číselné logické hlavolamy 4551

Druh: Väčší/Menší než, Žiadne bloky (Latinský štvorec)
Veľkosť: 4
Body: 16, Trest:0, Čas : Initializing..  
12
34

Pravidlá:

Menší než (alebo väčší než) Sudoku nemá žiadne vpísané číslice. Namiesto toho sú medzi susediacimi bunkami znaky "väčší než" (>) alebo "menší než" (<), ktoré označujú, že číslica v jednej bunke má byť väčšia alebo menšia než vedľajšia.
Cieľom je vyplniť mriežku číslicami tak, aby každý stĺpec a každý riadok obsahovali číslice len raz.

Hlavolam bez blokov sa volá Latinský štvorec. Neexistujú ďalšie obmedzenia.