Žiadne bloky (Latinský štvorec) 

 Pravouhlé bloky 

 Nepravidelné bloky (skladačky)