Gobelini - pravila in primeri

Gobelini so logične uganke, kjer s pomočjo namigov (številk) okoli mreže sestavite sliko.
Vsak namig pove število zaporednih kvadratkov enake barve.
Skupina petih
Med dvema namigoma je vsaj en prazen kvadratek.
Prazen kvadratek
Namigi so v pravilnem zaporedju.
Med namigi različnih barv so lahko ali pa tudi ne prazni kvadratki.

Reševanje gobelina

Vrstica 2: Namiga (3,1), z 1 praznim kvadratkom (barva ozadja) med njima, zapolnita celotno vrstico (5 kvadratkov).

Stolpec 5: Namig 1 je že v mreži. Ostala polja v stolpcu so prazna, zato jih obarvamo z barvo ozadja.

Vrstica 3: V mreži so nam ostali samo še 4 kvadratki za namig 4.

Stolpec 4: Namig 1 je že v mreži. Ostali kvadratki v stolpcu so prazni, zato jih obarvamo z barvo ozadja.
Vrstici 4 in 5: Namiga (1,1) z 1 praznim kvadratkom (barva ozadja) med njima, zapolnita preostala polja.
Stolpec 2: Ostal nam je samo še en kvadratek od namiga 3, da končamo gobelin.
Pravila | Poglej več primerov | Okno za reševanje gobelinov | Poiščite pomoč pri reševanju