Numerično-logične uganke 10150

Vrsta: Večje/manjše kot, Brez notranjih kvadratov (Latinski kvadrat)
Velikost: 5
Točke: 25, Kazen:0, Čas : Initializing..  
12
34
5

Pravila:

Manjši kot (ali večji kot) Sudoku nima vpisane nobene številke. Namesto tega sta med sosednjima celicama znaka "večje kot" (>) ali "manjše kot" (<), ki označujeta, da mora biti številka v celici večja ali manjša kot v sosednji.
Cilj je zapolniti mrežo s številkami tako, da vsak stolpec in vsaka vrstica vsebuje številke samo enkrat.

Uganke brez notranjih kvadratov se imenujejo latinski kvadrat. Drugih omejitev ni.