Numerično-logične uganke 9758

Vrsta: Dvojiški sistem,
Velikost: 4
Točke: 79, Kazen:0, Čas : Initializing..  
01

Pravila:

  • Izpolnite mrežo z ničlami in enicami tako, da bo v vsaki vrstici in vsakem stolpcu enako število ničel in enic.
  • Ne več kot dve enaki številki smeta stati druga poleg druge ali druga pod drugo.
  • Vrstice in stolpci s popolnoma enako vsebino niso dovoljeni.
  • Kadar ima vrstica neparno število celic, ima številka 1 prednost pred številko 0.