Numeriska Logikpussel 4876

Typ: Mer/Mindre än, Osymmetriska block (Pussel)
Storlek: 9
Poäng: 81, Straff:0, Tid : Initializing..  
123
456
789

Regler:

Mindre Än (eller Större Än) Sudoku har inga givna ledtrådar (siffror). Istället finns det "större än" (>) och "mindre än" (<) tecken mellan intilliggande rutor. Detta visar att siffran i en ruta ska vara mindre än, eller större än en annan.
Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.

Detta pussel har Oregelbundna block, också känt som burar. Varje bur innehåller varje siffra endast en gång.