Numeriska Logikpussel 7971

Typ: Sudoku, Rektangulära block
Storlek: 20
Poäng: 232, Straff:0, Tid : Initializing..  
1234
5678
9ABC
DEFG
HIJK

Regler:

Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad endast innehåller siffran en gång.

Detta pussel har Rektangulära block. Varje block innehåller varje siffra endast en gång.