Numeriska Logikpussel 8747

Typ: Stegar,
Storlek: 7
Poäng: 27, Straff:0, Tid : Initializing..  
12
34
56
7

Regler:

Rutnätet är uppdelat av svarta celler till fack.
Varje fack, vertikalt eller horisontellt, måste innehålla en stege - ett set av på varandra följande siffror, men i vilken ordning som helst (till exempel: 2-1-3-4).
Varje kolumn och varje rad innehåller en siffra endast en gång.
Ledtrådar i svarta celler tar bort den siffran från raden och kolumnen och är inte en del av någon stege.