Numeriska Logikpussel 9244

Typ: Kalkuldoku,
Storlek: 6
Poäng: 20, Straff:0, Tid : Initializing..  
12
34
56

Regler:

Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att vare kolumn och varje rad endast innehåller siffrorna en gång (en Latinsk ruta).
Utöver det så är rutnätet delat i hårt markerade burar (cellgrupper) och siffrorna i varje ruta i varje bur måste bli ett särskilt "mål" nummer när de kombineras genom att använda en specifik matematisk operation (antingen addering, subtrahering, multiplicering eller division).
Siffror kan upprepas i en bur så länge de inte är på samma rad eller i samma kolumn.