Numeriska Logikpussel 9907

Typ: Futoshiki,
Storlek: 13
Poäng: 141, Straff:0, Tid : Initializing..  
123
456
789
ABC
D

Regler:

Målet är att fylla i ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller siffran endast en gång.
Vissa siffror kan vara givna från start.
Utöver det finns det även "större än" (>) eller "mindre än" (<) tecken mellan intilliggande rutor, vilket visar på att siffran i ena cellen ska vara större än den andra.