Numeriska Logikpussel 18458

Typ: Mördare, Rektangulära block
Storlek: 6
Poäng: 36, Straff:0, Tid : Initializing..  
12
34
56
Ladda ner Killer fusklapp som PDF

Regler:

Rutnätet är fyllt med burar (cellgrupper), markerade med punkter. Varje bur innehåller 1 eller fler celler. Den översta vänstra cellen är markerad med en bursumma, vilket ska vara summan av alla siffror i buren. Alla siffror inom en bur ska vara unika.
Målet är att fylla rutnätet med siffror så att ingen siffra finns mer än en gång i en rad, kolumn eller bur.

Detta pussel har Rektangulära block. Varje block innehåller varje siffra endast en gång.