Numeriska Logikpussel 26614

Typ: Kakuro,
Storlek: 2
Poäng: 28, Straff:0, Tid : Initializing..  
123
456
789
Ladda ner Kakuro fusklapp som PDF

Regler:

Målet är att sätta in siffror från 1 till 9 i de vita cellerna på så sätt att summan av alla siffror matchar ledtråden kopplad till den raden eller kolumnen samt att ingen siffra är upprepad i en inmatning.