Numeriska Logikpussel 8036

Typ: Mer/Mindre än, Inga block (Latinska fyrkanter)
Storlek: 6
Poäng: 36, Straff:0, Tid : Initializing..  
12
34
56

Regler:

Mindre Än (eller Större Än) Sudoku har inga givna ledtrådar (siffror). Istället finns det "större än" (>) och "mindre än" (<) tecken mellan intilliggande rutor. Detta visar att siffran i en ruta ska vara mindre än, eller större än en annan.
Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.

Pussel utan några block kallas Latinska rutor. Det finns inga ytterligare begränsningar.