Inga block (Latinska fyrkanter) 

Överlappande varianter

 Rektangulära block 

 Osymmetriska block (Pussel)