Pravidla pro řešení Griddlerů

  • Griddlery jsou logické křížovky, které pro vytvoření obrázku mají okolo mřížky číselnou legendu. (Pozn.překl. - Pro tyto křížovky se také používá termín "Zakódované obrázky")
  • Každé číslo představuje souvislou skupinu čtverců jedné barvy.
  • Mezi každou skupinou je minimálně jeden prázdný čtverec.
  • Čísla v legendě jsou ve správném pořadí.