Arbetsbord för Triddlar - ett exempel

Hur skapar man en triddel från följande bild?




Ladda upp bilden och justera storlek och placering.




Börja att rita över bilden i bakgrunden.




Visa bilden (flytta transparenspekaren till höger).




Det slutgiltliga pusslet kommer se ut så här:




Tillbaka till Arbetsbordet för Triddlers