Arbetsbord för Triddlar - ett exempel

Hur skapar man en triddel från följande bild?
Ladda upp bilden och justera storlek och placering.
Börja att rita över bilden i bakgrunden.
Visa bilden (flytta transparenspekaren till höger).
Det slutgiltliga pusslet kommer se ut så här:
Tillbaka till Arbetsbordet för Triddlers