Předplatit teď

Výhody předplatného

Obecné

Návštěvník Uživatel Předplatitel
Zobrazení v jedné stránce
Zobrazení výsledků vyhledávání v jedné stránce (tisíce křížovek)
Snadné prohlížení
Prohlížení křížovek dopředu/dozadu
Prohlížení témat
Prohlížení a výběr oblíbené křížovky podle tématu

Griddler

Návštěvník Uživatel Předplatitel
Řešení libovolné křížovky
Ukládání výsledků vašich řešení
Uvedení v žebříčku nejlepších řešitelů
Tvorba nových griddlerů a triddlerů
Online ukládání rozpracovaných křížovek
2 od každého typu 50 od každého typu
Offline ukládání rozpracovaných křížovek
Neomezeno
Tisk křížovek
Filtrování křížovek podle stavu řešení
Zobrazení "Pouze vyřešených" nebo "Pouze nevyřešených" křížovek
Výběry oblíbených
Ukládání a pojmenovávání vašich oblíbených výsledků vyhledávání.
Pamatování si skóre
Zapamatování a uložení vašeho skóre pokud jste odpojeni a zaregistrování, když se připojíte.
Změna barvy v ploše griddleru nebo zobrazování značek
Zobrazení vodících linií v záhlaví i ploše griddleru
Zobrazení vodících linií pouze v záhlaví griddleru
Zobrazení vodících linií pouze v ploše griddleru
Konfigurace šířky linie v griddleru
Konfigurace šířky vodících linií
Počítadlo buněk
Zobrazování počítadla buněk během označování
Zamčená legenda
Při posouvání křížovky se legenda udržuje bez pohybu (uzamčená)
Zpět a znovu
100 100 100
Klávesové zkratky pro příkazy
Uložit (Ctrl-S) Zpět (Ctrl-Z) Znovu (Ctrl-Z) a další.
Klávesové zkratky X & O
Lepší kombinace kláves pro značky X a O a třetí varianta (X+O)
Skrytí informací
Skrytí popisu křížovky. Skrytí tématu křížovky
Filtrování vyřešených křížovek, pro které jste hlasovali.
Auromatické pozastavení
Automatické pozastavení po 10 minutách nečinnosti
Výzva k uložení
Při zavírání nedokončené křížovky se zobrazí okno "Uložit změny"

multigriddlery

Návštěvník Uživatel Předplatitel
Jednoduchý výpis
Každý multigriddler se vypisuje na samostatném řádku
Filtrování částečně vyřešených multigriddlerů
Třídění podle počtu částí multigriddleru
Zobrazení dodatečných informací o každé křížovce
Celkový průměrný čas, váš celkový čas a počet lidí, kteří vyřešili celý multigriddler
Přiblížení/oddálení celého obrázku multigriddleru

filtr

Návštěvník Uživatel Předplatitel
Řešení libovolné křížovky
Ukládání výsledků vašich řešení
Uvedení v žebříčku nejlepších řešitelů
Tvorba nových griddlerů a triddlerů
Online ukládání rozpracovaných křížovek
2 od každého typu 50 od každého typu
Offline ukládání rozpracovaných křížovek
Neomezeno
Tisk křížovek
Filtrování křížovek podle stavu řešení
Zobrazení "Pouze vyřešených" nebo "Pouze nevyřešených" křížovek
Výběry oblíbených
Ukládání a pojmenovávání vašich oblíbených výsledků vyhledávání.
Pamatování si skóre
Zapamatování a uložení vašeho skóre pokud jste odpojeni a zaregistrování, když se připojíte.
Změna barvy v ploše griddleru nebo zobrazování značek
Zobrazení vodících linií v záhlaví i ploše griddleru
Zobrazení vodících linií pouze v záhlaví griddleru
Zobrazení vodících linií pouze v ploše griddleru
Konfigurace šířky linie v griddleru
Konfigurace šířky vodících linií
Počítadlo buněk
Zobrazování počítadla buněk během označování
Zamčená legenda
Při posouvání křížovky se legenda udržuje bez pohybu (uzamčená)
Zpět a znovu
100 100 100
Klávesové zkratky pro příkazy
Uložit (Ctrl-S) Zpět (Ctrl-Z) Znovu (Ctrl-Z) a další.
Klávesové zkratky X & O
Lepší kombinace kláves pro značky X a O a třetí varianta (X+O)
Skrytí informací
Skrytí popisu křížovky. Skrytí tématu křížovky
Filtrování vyřešených křížovek, pro které jste hlasovali.
Auromatické pozastavení
Automatické pozastavení po 10 minutách nečinnosti
Výzva k uložení
Při zavírání nedokončené křížovky se zobrazí okno "Uložit změny"