Pravidla a příklady pro Griddlery

Griddlery jsou logické křížovky, které pro vytvoření obrázku mají okolo mřížky číselnou legendu. (Pozn.překl. - Pro tyto křížovky se také používá termín "Zakódované obrázky")
Každé číslo představuje souvislou skupinu čtverců jedné barvy.
Skupina pěti
Mezi každou skupinou je minimálně jeden prázdný čtverec.
Prázdný čtvereček
Čísla v legendě jsou ve správném pořadí.
Skupiny různých barev mohou nebo nemusí mít mezi sebou prázdné čtverečky.

Řešení křížovky

Řádek 2: Legenda (3,1) s jedním prázdným čtverečkem (v barvě pozadí) mezi sebou dává dohromady všech pět dostupných čtverečků.

Sloupec 5: Legenda 1 je již v mřížce. Zbytek sloupce můžeme vyplnit barvou pozadí.

Řádek 3: Legenda 4 - máme pouze čtyři volné čtverečky.

Sloupec 4: Legenda 1 je již v mřížce. Zbytek sloupce můžeme vyplnit barvou pozadí.
Řádky 4 a 5: Legendy (1,1) s jedním prázdným čtverečkem mezi nimi zaplní přesně tři zbývající čtverečky.
Sloupec 2: Zbývá pouze jeden čtverec k vyplnění v legendě 3 a k dokončení křížovky.
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení