Návody k řešení Griddlerů

Jednoduchý obrázek   komplexní logika #2
Obrázek s trojúhelníky   Vylučování barev
Řešení více řádek najednou   Příklad 7: Komplexní logika s barvami
komplexní logika   Příklad 8: Další logka s barvami

Jednoduchý obrázek

Řešení obrázků je otázkou vylučování. Zjišťujeme, které čtverce je třeba vybarvit a které se vybarvit nesmí. Postupně se budou odhalovat další možnosti řešení v jiných řádcích a sloupcích.

Toto je křížovka, kterou jdeme vyřešit. Křížovka sestává ze 3 barev. Dvě barvy tvoří obrázek (černá a červená) a třetí barva - bílá - je barvou pozadí.

Křížovku vyřešíme pomocí metody SLS (Single Line Solving - jednořádkové řešení), což znamená, že budeme pracovat vždy s jedním řádkem.
Nejprve najdeme řádky nebo sloupce, které mají v legendě velká čísla.

V této křížovce máme 3 řádky s legendou 10, což znamená, že za sebou musíme vybarvit 10 černých čtverců, Protože mřížka má šířku 10 čtverců, budou všechny čtverce v daných řádcích černé.
Dále hledáme očividné skupiny v legendě, v tomto případě jde o 2 červené čtverce, které potřebujeme v řádku.

Všimněme si, že jsou zde jen dva sloupce obsahující červené čtverce. proto blok 2 červených čtverců můžeme umístit do těchto sloupců.
Nyní můžeme jednoduše doplnit dva bloky 4 černých čtverců, které jsou po obou stranách červených čtverců, protože na každé straně jsou právě 4 volné čtverce.

Jiný způsob řešení tohoto řádku je podívat se na legendu, spočítat 4+2+4=10 a řádek vyplnit.
Nyní se podívejme na řádek, který má v legendě 6.

Tyto obrázky ukazují, že existuje pět různých možností, kde může být blok 6 černých čtverců.

Ať je správná kterákoliv z pěti možností, 2 čtverce označené zeleným X budou černé, protože jsou černé v každé z daných možností.

Jiný způsob řešení takovýchto legend je překrývající se počítání:

Odpočítejte 8 čtverců zleva a vyplňte 8. čtverec. Pak odpočítejte 8 čtverců zleva a vyplňte 8. čtverec. Nakonec vybarvěte černou všechny čtverce mezi těmito dvěma.
Pomocí výše vysvětlené teorie můžeme vybarvit 2 černé čtverce legendy 6 v horním i spodním řádku.

Také můžeme vybarvit černou 6 z potřebných 8 čtverců v legendě 8 ve druhém řádku.
Podívejme se na první sloupec, kde má být 6 černých čtverců. Aby byl blok souvislý, na místě zeleného X musí být černý čtverec.
Teď máme už 5 z pžadovaných 6 čtverců v sloupci.

Znamená to, že potřebujeme už jen 1 černý čtverec. Horní čtverec a 2 poslední čtverce musí být bílé, protože blok 6 čtverců na tato místa nedosáhne.
Poslední sloupec je stejný jako první, takže můžeme použít stejný postup.
Podívejme se na řádek s legendou v zeleném kroužku. Víme, že bloky jedné barvy musí být odděleny alespoň jedním volným místem, takže všech 10 čtverců řádku můžeme vyplnit.
2 černé + 1 bílý + 4 černé + 1 bílý + 2 černé = 10
Teď máme doplněny požadované bloky 6 černých v prvním a posledním sloupci, takže můžeme zbývající 2 čtverce označené zeleným X vybarvit bílou.
Ve druhém řádku máme teď k dispozici 8 čtverců, které můžeme vybarvit. Podle legendy má mít tento řádek vybarvených 8 čtverců, proto oba šedé čtverce na koncích musíme vybarvit černou.
Nyní se podívejme na vyznačený sloupec. Legenda říká, že tam jsou řady tří, čtyř a jednoho. Protože již máme mezi B a C řadu čtyř a nejdelší řada v tomto sloupci je čtyři, musí to být ona. Jelikož mezi stejnobarevnými řadami musí být mezera, B a C musí být bílé. Někde pod touto řadou je ještě jedno pole černé, a jelikož jsme právě C označili za bílé, zbývá pole D, proto jej vybarvíme černě. Stejně tak je A jediné místo, kam lze po vybělení B umístit zbytek řady tří.
S tímto sloupcem uděláme přesně totéž.
V tomto řádku máme tři dvojice. Dva bílé čtverce v tomto řádku nám pomohou vyřešit řadu. Na obou koncích jsou černá pole, a jelikož musí být součástí dvojice, A a F musí být černé. Nyní zbývá jediné místo, kam lze prostřední dvojici umiístit, C a D musí také být černé. Nyní už máme umístěny všechny tři dvojice, zbylá pole, B a E musí být bílá.
Obvykle pracujeme vždy jen na jedné řadě najednou, ale jelikož jsou tyto dva sloupce shodné, ušetříme trochu času, když je budeme dělat najednou. Všechny barevné řady jsme již umístili, takže zbývající pole musí být bílá.
Věříme, že víte, co s touto řadou udělat.
Oba tyto sloupce již mají své řady osmi na místě, zbývající šedá pole musí být bílá.
Nyní nám již zbývají čtyři šedá pole a nezávisle na tom, zda použijete postranní, nebo horní legendu, zjistíte, že všecny čtyři jsou černá.
Dobrá, vyplnili jsme všechna pole, ale jak poznáme, že jsme je vyplnili správně?
Pokud je obrázek vyřešen správně, legenda a síť zmizí a na obrazovce zůstanou pouze barevná pole. Nyní již můžete zavřít řešitelské okno. Nyní již víte, jak se vypořádat s některými z těchto obrázků. Na griddlers jsou ale i obrázky velikosti 50×50 polí, jejichž řešení trvá věky, ale pokud si budete užívat stejně, jako my, o takové triviality, jako je tato, se nebudete zabývat.

Bavte se
Jednoduchý obrázek  |  Obrázek s trojúhelníky  |  Řešení více řádek najednou
komplexní logika  |  komplexní logika #2  |  Vylučování barev
Příklad 7: Komplexní logika s barvami  |  Příklad 8: Další logka s barvami
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení