Pravidla pro dílnu

Co dělat a nedělat při tvorbě křížovek.

Obsah a kvalita

Rozpoznatelný obrázek

Obrázek křížovky musí dávat smysl. Rozptýlené čtverečky nebo náhodné čáry otravují při řešení křížovky. Podívejte se na příklad.

Text

Pokud chcete sdělit vzkaz, udělejte to obrázkem a ne textem.

Abeceda

Abecední séríe jsou akceptovatelné, pokud jsou písmena dekorovaná nebo mají připojený obrázek a jsou zaměřena na téma Studium angličtiny.

Jednoduchost

Málokdy akceptujeme jednoduché obrázky domů, smajlíků, lodí, květin, apod. Zkust obrázku vdechnout život a udělat ho jedinečným.

Vlajky obvykle obsahují 2 až 3 barevné pruhy, ve výsledku nejsou opravdovou křížovkou. Protože chceme vystupovat spravedlivě, žádné vlajky neakceptujeme.

Trojúhelníky

Trojúhelníky používejte pro vyhlazení a zkrášlení obrázku, ne jako "barevnou" výplň velkých ploch. Křížovky s mnoha trojúhelníky jsou občas příliš matoucí pro řešení. Podívejte se na příklad.

Symetrie

Zcela symetrické křížovky jsou velmi předvídatelné. Akceptujeme je, pouze pokud je obrázek určen pro kiddlery. Zkuste vytvořit křížovku v malém rastru a zvolte vhodný název pro děti.

Citlivost

Křížovky řeší mezinárodní komunita včetně dětí. Buďte k sobě ohleduplní. Osobně nebo všeobecně urážlivé křížovky nepřijímáme, stejně tak i obscénní, politické nebo misionářské obrázky.

Duplikáty

Je těžké vědět, které obrázky (křížovky) máme online. Nejlepším způsobem je podívat se do témat. Pokud chcete například vytvořit Pikachu, podívejte se do tématu Animované a komiksy: Animace: Japonské animace: Pokémon. Projděte si názvy nebo hledejte "pikachu".

Zrcadlově obrácené obrázky (jako tyto psi) se považují za duplikáty. Křížovky mají totožnou legendu, jen v opačném pořadí. K jejich vyřešení je potřebná stejná logika.

Technické záležitosti


Barva pozadí

Barva pozadí určuje prázdné čtverečky křížovky. Vždy si vyberte barvu největší oblasti. Křížovka bude lepší a řešení bude vyžadovat více logiky.

V příkladu Loď je hlavní barvou černá. Pokud zvolíme černou jako barvu pozadí, ateliér vytvoří obrázek, jehož validace vypadá "beznadějně".

Pokud zvolíme bílou, křížovka se stane řešitelnou. Avšak jedno z pravidel pro řešení černobílých křížovek praví, že "mezi dvěma legendami je alespoň jeden prázdný čtvereček v barvě pozadí".

Pokud se podíváme na obrázek podrobněji, uvidíme, že jeho většinu tvoří 1 pixel široké bílé čáry. Protože pozadí je bílé, stává se křížovka "vyplňovačkou" a řešitel nepotřebuje k jejímu vyřešení příliš mnoho logiky. Podívejte se na příklad. Všimněte si, že rozměr mřížky je 40x40 a součet legend ve vyznačených řádcích a sloupcích je 40.

Přidali jsme několik čar a čtverečků, aby byla Loď řešitelná a výsledkem je dobrá logická křížovka. Podívejte se na příklad.

Ořezávání

Odstranění plných čar pozadí okolo obrázku je důležité. Pokud tyto plochy necháme být, změní se v křížovce na prázdné řádky legendy.

Podívejme se na obrázek Zimní scéna (velikost 50x50).
V spodní části má 12 plných řádek bílé. Tyto řádky můžeme oříznout (velikost 50x38).
Můžeme ale také přidat detaily a vytvořit mřížku, která je násobkem 5 (velikost 50x45).

Nedostatek barvy pozadí po ořezání

Podívejme se na hrušky.
Pokud zvolíme jako barvu pozadí černou, změní se rovné čáry nahoře a dole v prázdné řádky legendy. Podívejte se na příklad.

Musíme tedy nejdříve odstranit tyto řádky. Ovšem po oříznutí nás ateliér varuje: "příliš málo barvy pozadí". Můžeme do obrázku přidat černou, nebo zvolit jinou barvu pozadí.

Nejlepší barvou pozadí pro tento obrázek je zelená, protože pokrývá největší plochu mřížky. Podívejte se na příklad.

Zřetelnost

Vezmeme-li plnobarevný obrázek a pomocí grafických nástrojů snížíme počet barev na 8, získáme chaotický obrázek s mnoha jednopixelovými barvami. Každý pixel se změní v legendu s mnoha hodnotami "1".

Původní obrázek Ptáka měl 256 barev. Počet barev jsme snížili na 8 a vytvořili z něj křížovku. Podívejte se na příklad. Podívejte se na 13. sloupec zprava. Položek v legendě je 21. Prázdných buňek v mřížce je 25. Pro řešení je to otravný sloupec.

Vyčistili jsme obrázek, použili jen 5 barev a změnili jsme náhodné čtverce v plné čáry a barevné oblasti. Výsledkem je zábavná křížovka. Podívejte se na příklad.

U velkých mřížek, jako je např. Kočka, je potřeba vyčištění obrázku nevyhnutelná. Pokud to neuděláme, bude mít křížovka mnoho řádků s dlouhou legendou. Uživatelé mohou vzdát řešení takové křížovky, protože vyžaduje příliš mnoho nezábavné práce. Podívejte se na příklad: Legenda vlevo | Legenda nahoře

Multigriddlery

Velikost obrázku

Prvním krokem při vytváření multigriddleru je nalezení správné velikosti. Pokud je obrázek velký a má nedostatek detailů, jeho části mají velké plochy, které se vyplňují. Řešitelé budou muset počítat velká čísla a kreslit dlouhé čáry.

Tipy pro nalezení správné velikosti:

  • Zmenšujte rozměr obrázku co to půjde, dokud neuvidíte, že začíná ztrácet detaily.
  • Přibližte si obrázek a podívejte se na čáry v něm. Pokud jsou široké (2 pixely a víc), obrázek zmenšete.

Kvalita obrázku

Řešení víceobrázkové křížovky vyžaduje více času a úsilí. Řešitelé očekávají působivý výsledek uměrný jejich práci.

Dobrým způsobem, jak otestovat kvalitu obrázku, je import do ateliéru a následná validace. Pokud většina částí získá relativně málo bodů, je v obrázku málo detailů na to, aby byl zajímavý.

Přidejte do obrázku detaily a udělejte každou část zábavnou pro řešení.


Vyvážené části

Nejčastější chybou při vytváření víceobrázkové křížovky je rozdělení obrázku do nevyvážených částí.

Obrázek Tanečníci má velikost 60x60. Po nahrání obrázku ho ateliér automaticky rozdělí na tyto čtyři části:

1 - 50x50
2 - 10x50
3 - 50x10
4 - 10x10

Pouze část 1 je skutečná křížovka. Části 2,3,4 jsou pro řešení nezajímavé.

Změnili jsme velikosti na 30x30 a získali tak čtyři stejné části a čtyři dobré křížovky.

Ořezávání a vyvážení

Odstranění přebytečného pozadí je nevyhnutelné. Uvědomte si však, že po oříznutí rozdělí ateliér obrázek zpět na části 50x50. Abyste získali vyvážené části, budete muset znovu změnit velikosti jednotlivých částí.

Mřížky, které jsou násobkem 5

Víceobrázkové křížovky jsou lepší, pokud jejich části mají mřížky v násobcích pěti, např.: části o velikosti 30x35 jsou lepší než 29x34.
Extrémní multikřížovky musí mít mřížku v násobcích 5.

Duplikát sebe sama

Pokud je obrázek multikřížovky úplně symetrický, jsou výsledkem duplicitní křížovky.

Podívejte se na Medvěda.
Obrázek je zcela identický v obou rozměrech. Část X1 je stejná jako Y1; část X2 je stejná jako Y2.

Horní dvě křížovky mají totožnou legendu, jen zrcadlově otočenou. To samé platí pro spodní dvě křížovky. Takže se tedy sami dvakrát duplikujeme.Rámečky

Běžným problémem při vytváření víceobrázkových křížovek jsou prázdné části. Někdy se problém zdánlivě vyřeší nakreslením rámečku okolo obrázku.

Na obrázku Nymfy je 6 prázdných částí (označených X). Pokud okolo levého, horního a pravého okraje nakreslíme černou čáru, ateliér námumožní křížovku odeslat. Ale žádná z těchto částí není opravdovou křížovkou, protože obsahuje pouze jednu svislou a/nebo vodorovnou čáru.

Dokonce i když uděláme rámeček ozdobnějším, například:

nebude křížovka přijata, protože obsahuje tři duplikáty.

To je důvod, proč ve víceobrázkových křížovkách nejsou rámečky povoleny. Jediným řešením je přidat skutečné detaily.

Hodně štěstí!