gbrow_categories gbrow_filters gbrow_tableOfPuzzles gbrow_NavigationBar ig_tree_slots

iGridd - úplně nový applet

Záložka Seznam

(Kliknutím na červené číslo se dostanete přímo na informaci o dané položce.)

Kategorie

Jsou dva druhy křížovek: Černobílé (2 barvy) a Barvné (3-8 barev).

Jednotlivé Griddlery jsou rozděleny do následujících subkategorií:
Malé Šířka*Výška je menší než 400 čtverečků.
Střední Šířka*Výška je mezi 400 a 1225 čtverečků.
Velké Šířka*Výška je větší než 1225 čtverečků.
Kiddlers Speciální kategorie obsahující snadné a pro děti vhodné křížovky.
G-Souboj Speciální kategorie pro týdenní turnaje, které se odehrávají v chatovací místnosti. Křížovky se v této kategorii objevují pouze během turnaje, po 12 hodinách se stávají dostupnými pro všechny.
Hledej Pro vyhledání křížovek třemi různými způsoby:
ID - Zadejte ID křížovky.
Autor - Zadejte přesně jméno autora.
Popis - Zadejte celé slovo nebo část slova.
Pro každou kategorii křížovek - Griddlery, Multigriddlery a Triddlery - existuje samostatné vyhledávání. Pokud nedostanete očekávaný výsledek, zkontrolujte kategorii, ve které hledáte nebo informace, které jste zadali.
Uložené křížovky Seznam křížovek, které jste si uložili v online módu.
Můžete uložit až 50 (samostatných i multi) Griddlerů a až 50 Triddlerů.
Pokud chcete smazat uloženou křížovku, jděte u ní na záložku Detaily a klikněte na tlačítko Smazat uložené.
Lokálně uložené Seznam křížovek uložených lokálně na vašem počítači.
Uložené seznamy Čti více
  Obnovit  
Obnovení seznamu křížovek a statistik (oblíbenost, střední čas) a zobrazení nově uvolněných křížovek.

Filtry

Používají se na výběr křížovek podle vaší volby
  Obnovení  
Po kliknutí na toto tlačítko obnovíte všechny Filtry a vrátíte se do úplného seznamu křížovek v dané kategorii.

Tabulka křížovek

Otevření křížovky:

Dvojklikem na řádku otevřete záložku Detaily dané křížovky.

Setřídění seznamu křížovek:

Kliknutím na záhlaví sloupce (ID, Popis, Autor, atd.) setřídíte seznam vzestupně.
Dalším kliknutím setřídíte seznam sestupně.

Změna šířky sloupce:

Umístěte myš mezi dvě buňky. Držte levé tlačítko a táhněte doleva nebo doprava a tím zmenšíte nebo zvětšíte šířku sloupce.

Změna pozice sloupce:

Stiskněte záhlaví sloupce a přetáhněte ho doleva nebo doprava na nové místo.
Systém uloží nové pořadí jako vaše defaultní nastavení.
Volbou Smazat vše (poslední položka v levém menu) se vrátíte zpět do defaultního systémového nastavení.

Barevná indikace:

Křížovka není vyřešena.
Křížovka je vyřešena, ale nehlasovali jste o ní.
Křížovka je vyřešena a hlasovali jste o ní.

Navigační panel

Pro snadnější navigaci mezi křížovkami:
První | Předchozí | Další | Poslední.

Navigační panel má posuvnou oblast.

Posuvná oblast (Drag Area) vám umožňuje posunovat lištu na obrazovce. Stiskněte a podržte tlačítko myši a potom pohnětě myší.
Lištu můžete vytáhnout z rámečku a udělat z ní plovoucí okno. Když toto okno zavřete (kliknutím na X), plovoucí okno se vrátí na svoje místo.
Můžete ho přesunout i na jiné místo na obrazovce (vlevo, vpravo, dolů).

Pokud umístíte navigační panel na jiné místo, systém to uloží jako vaše defaultní nastavení.
Volbou Smazat vše (poslední položka v levém menu) se vrátíte zpět do defaultního systémového nastavení.

Uložené seznamy

Obecné seznamy:
Vyfiltrujte a setřiďte si seznam, pak klikněte na tlačítko Uložit vybraný seznam a pojmenujte ho libovolným jménem. Můžete použít jména ve vašem mateřském jazyce.

Seznamy vytvořené vyhledáváním:
Systém vám umožňuje ukládat seznamy, které získáte vyhledáváním. Je to vhodné k uložení seznamu křížovek vytvořených vaším oblíbeným autorem. Vyhledejte podle autorova jména, vyfiltrujte a setřiďte si seznam a uložte si ho.

Můžete uložit až 25 různých seznamů Můžete uložit až 25 různých seznamů

Otevření uloženého seznamu::
Seznamy jsou umístěny v levém menu v kategorii Uložené seznamy. Otevřete tuto kategorii a kilkněte na jeden z vámi uložených seznamů.

Změna uloženého seznamu:
Otevřete seznam a změňte filtry a třídění. Klikněte na tlačítko "Uložit vybraný seznam" a dejte seznamu přesně stejné jméno.
Systém se zeptá: "Chcete přepsat seznam?". Kliknutím na Ano seznam změníte.

Smazání uloženého seznamu:
Otevřete kategorii Uložené seznamy a klikněte pravým tlačítkem na uložený seznam.
Uvidíte volbu "Smaž tento seznam". Klikněte na ni.
Systém se zeptá: "Opravdu chcete smazat?". Kliknutím na Ano seznam smažete.

Záložka Podrobnosti

Tato stránka obsahuje všechny podrobnosti křížovky.

Skrýt/Ukázat popis a téma
Popis Skrýt
Téma Skrýt

Označte, hide chcete-li skrýt popis a/nebo téma křížovky.
Když se rozhodnete skrýt popis/téma, systém toto nastavení uloží jako předvolené.

Odznačte, show když chcete opět vidět popis/téma, nebo stiskněte tlačítko Obnovit původní nastavení (poslední položka v menu vlevo), čímž se obnoví původní nastavení systému.

Profil autora:
Po kliknutí na jméno autora získáte jeho osobní informace a údaje o vyřešených/vytvořených křížovkách.

Vymazat uložené křížovky:

Po uložení křížovky se zobrazí nové tlačítko:   Smazat uložené  

Použijte ho na vymazání uloženého záznamu.
Když křížovku vyřešíte, uložený záznam se vymaže a tlačítko automaticky zmizí.

Přiblížení/Oddálení vyřešené křížovky:
Klikněte pravým tlačítkem na obrázek vyřešené křížovky. Potom pomocí tlačítek Přiblížit/Oddálit můžete zvětšit nebo zmenšit rozměry obrázku.

Navigační panel:

Když chcete přejít na další křížovku, můžete použít tato tlačítka a nemusíte se vracet do záložky Seznam.

Stránka Podrobnosti při víceobrázkových křížovkách:
Levá část této strany je rozdělená na dvě sekce:

Horní sekce - všeobecné podrobnosti: Celkový počet bodů, Počet lidí, kteří vyluštili tuto víceobrázkovou křížovku, Celkový střední čas a váš celkový čas.

Dolní sekce - podrobnosti o každé části.

Dvojklikem na řádku otevřete záložku Detaily dané křížovky.

Našels chybu?:
když najdete chybu v křížovce nebo v popisu, když je křížovka umístěna v nesprávném tématu nebo když narazíte na nevhodný komentář, pošlete správu kliknutím na tuto ikonku

Záložka Prohlédnutí

Tato záložka je určena výhradně pro Multigriddlery.

Kliknutím pravým tlačítkem na části multigriddleru se zobrazí následující menu:

Otevři tuto část  Pro přechod zpět na záložku Detaily a zobrazení detailů zvolené části.
Prohlédni tuto část  Pro samostatné zobrazení vybrané části s možností přiblížení/oddálení.
Zoom in/out v celém multi  Pro přiblížení/oddálení celého obrázku Multigriddleru.