iGridd - úplně nový applet

Okno řešení Triddlerů

The Clues The Background Color The Puzzle Area The Info Bar The Menu The Toolbar

(Kliknutím na červené číslo se dostanete přímo na informaci o dané položce.)

Legenda

Každá legenda ukazuje na souvislou skupinu trojúhelníků stejné barvy.

Barva pozadí

Mezi každou skupinou stejné barvy je alespoň jeden prázdný trojúhelník (v barvě pozadí).

Oblast křížovek

Levým/pravým kliknutím na legendu zvolíte barvu levého/pravého tlačítka myši.

Levým/pravým kliknutím v mřížce umístíte zvolenou barvu.

Kliknutím nebo potáhnutím prostředního tlačítka myši odstraníte vybarvené čtverce nebo čtverce pozadí, které jste umístili na mřížku.

Backspace - vrací až 1000 posledních kroků.

Ctrl-S - uloží vaši práci na křížovce.

Shift + levý klik - umístí "o" na legendu a/nebo do mřížky.

Ctrl + levý klik - odstraní "o".

Táhnutí + Shift/Ctrl levý klik - umístí/smaže několik "o".

Shift +pravý klik - umístí "Y" na legendu a/nebo do mřížky.

Ctrl + pravý klik - odstraní "Y".

Táhnutí + Shift/Ctrl pravý klik - umístí/smaže několik "Y".

Současným umístěním "o" a "Y" na jednu legendu nebo buňku získáte třetí možnost pro označování.

Informační lišta

Zde vidíte ID křížovky, její popis a rozměry a čas, který jste strávil jejím řešením.
Poud jste si zvolil možnosť "Skrýt popis", popis křížovky zůstane skrytý.

Menu

Save (Ctrl-S) (Uložit) - Uloží práci na křížovce.
Tisk - (Tisknout) - Vytiskne křížovku přímo z appletu na vaší tiskárně.
Můžete si vytisknout křížovku částečně vyřešenou nebo, po zvolení akce Clear All v menu File, křížovku s prázdnou mřížkou.
Clear All (Vyprázdnit vše) - Použijte k úplnému vymazání obsahu křížovky. Vymaže včechny trojúhelníky, které jste vykreslili a vynuluje měřič času.
Exit (Konec) - zavře okno křížovky.

Zoom In (Plus) (Zvětšení) - Zvětší křížovku.
Zoom Out (Minus) (Zmenšení) - Zmenší křížovku.

Zvolte si barvy, které se vám nejvíce hodí na jednotlivé čáry mřížky Grid a hrubší čáry mřížky Grid5.
Zvolte si vlastní barvu Guides (vodicích čar) - hrubé obrysy okolo legendy, které ukazují, na kterých čarách se nachází myš.

Systém nastaví tyto barvy jako vaše předvolené pro všechny křížovky. Pomocí položky Reset Colors (Obnovit barvy) se vrátíte k původním barvám systému.

Lišta nástrojů

Posuvná oblast (Drag Area) vám umožňuje posunovat lištu na obrazovce. Stiskněte a podržte tlačítko myši a potom pohnětě myší.
Lištu můžete vytáhnout z rámečku a udělat z ní plovoucí okno. Když toto okno zavřete (kliknutím na X), plovoucí okno se vrátí na svoje místo.
Můžete ho přesunout i na jiné místo na obrazovce (vlevo, vpravo, dolů).
Značky označují barvy levého a pravého tlačítka myši.

Po kliknutí levým tlačítkem myši na legendu se levá značka změní na tu barvu, na kterou jste klikli. Totéž se stane s pravou značkou, když na legendu kliknete pravým tlačítkem myši.

V dvojbarevných křížovkách označuje levé tlačítko barvu legendy a pravé tlačítko barvu pozadí. To je předvolené značení.
Lišta s paletou:
Toto je přehled všech barev použitých v křížovce.
Na každý čtverec lze kliknout a nastavit tak barvu na pravém/levém tlačítku myši.

Barvy můžete také nastavovat pomocí kláves (1-8):
Klávesa - nastavuje barvu na levém tlačítku myši.
Shift+Klávesa - nastavuje barvu na pravém tlačítku myši. je barva plochy pro řešení. Použijte ji pro vymazání čtverců s barvou legendy nebo pozadí, které jste již umístili do mřížky.

Tlačítka přiblížení/oddálení zvětší nebo zmenší velikost křížovky podle přání.

Změna barev:

Barva legend:y
Barvu legendy změníte dvojklikem na čtverec (2. až 8.) na liště s paletou.

Barva pozadí:
Barvu pozadí změníte dvojklikem na levý čtverec na liště s paletou.

Barva plochy mřížky:
Barvu plochy mřížky změníte dvojklikem na pravý čtvereček na liště s paletou.
Systém nastaví tuto barvu jako preferovanou pro všechny křížovky. Volbou Reset Colors (v menu View) nastavíte barvy zpět na systémové defaultní nastavení.